Vivago Oy

Ainutlaatuisia hoiva– ja hyvinvointiratkaisuja

Vivago® kehittää älykkäitä turva- ja hyvinvointiratkaisuja ennakoivaan hoivaan. Innovatiiviset
ratkaisut kattavat koko hoivaketjun – kotihoidosta, palveluasumiseen ja tehostettuun
palveluasumiseen sekä sairaaloihin ja kuntoutukseen.

Vivago-ratkaisujen tuottama hyvinvointitieto ja automaattiset hälytykset lisäävät turvallisuuden
tunnetta ja tukevat jokapäiväistä hoitotyötä sekä mahdollistavat hoidon vaikuttavuuden seurannan.
Reaaliaikaiset ilmoitukset kertovat muutoksista henkilön hyvinvoinnissa ja mahdollistavat
yksilöllisen sekä ennakoivan hoivan. Hyvinvointitieto voidaan jakaa myös omaisille.

Terveysteknologian edelläkävijänä Vivago varmistaa Euroopassa jo kymmenien tuhansien
ihmisten turvallisuuden. Vivagon ainutlaatuiset ja patentoidut ratkaisut on palkittu useilla
kansainvälisillä tunnustuksilla. Korkealaatuiset tuotteet valmistetaan Suomessa.

Vivago – Oikea hoito, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan.

Vieraile kotisivuilla