Synesa Solutions Oy

Synesa on kehittänyt prosessienlouhintaan ja
simulointiin perustuvan, uudenlaisen tietojohtamisen ratkaisun (Synesa eDromos®), jonka avulla
organisaation koko toiminta tai haluttu palvelukokonaisuus pystytään tuomaan visuaaliseksi,
tilastolliseksi ja interaktiiviseksi prosessikuvaukseksi sekä konvertoimaan muutamalla napin
painalluksella 2d/3d -simulointimalliksi perustuen kaikkeen kerättyyn/kerääntyvään tietoon
asiakkaiden asioinnista ja eri palveluprosessien kulusta. Synesa eDromos® tarjoaa
kokonaisvaltaisen tiedon prosessien nykytoiminnasta sekä asiakkaiden palvelujen käytöstä.
Synesa eDromos® auttaa tunnistamaan suurimmat ongelma-alueet ja kehittämiskohteet sekä
analysoi syyt ongelmille, mahdollistaen erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen laskennallisen ja
visuaalisen evaluoinnin ja vertailun ennen varsinaista implementointia. Synesa eDromos® taustalla
on yli 10 vuoden tutkimus- ja kehittämistyö ja vastaavaa erilaisten analytiikkamenetelmien
yhdistämistä ei kukaan muu ole vielä onnistunut tekemään. Synesan slogan on ”tiedosta viisautta”
ja se on myös kehitystyömme peruspilari.

Vieraile kotisivuilla