Newspek Oy

Newspek oy tuottaa tekoälyteknologiaa tekstisisältöjen koneelliseen analysointiin. Erityisesti keskitymme tiedon koontiin ja esittämiseen, sekä tiedon jäsentelyyn pienemmiksi osiksi kokonaisuutta. Teknologiamme voi esimerkiksi koota yhteen kaikki samaan aiheeseen liittyvät sisällöt eri palveluista tai sivustoilta ja esittää tämän tietokokonaisuuden hyvin jäsennellyssä muodossa. Tekoälyn lisäksi kehitämme intuitiivisia esitystapoja helpottamaan tiedon omaksumista ja muistamista.

Vieraile kotisivuilla