Celt Oy

Celt valmistaa teollisesti asuntoja massiivipuusta. Celt Moduulit ovat rakennuttajalle nopea ja kannattava tapa rakennuttaa kerros-, rivi-, luhti-, tai pientaloja. Tehdasolosuhteissa valmistettu koti on loppukäyttäjälle terveellinen, turvallinen ja viihtyisä. Yhteiskunnallisesti massiivipuurakentaminen on merkittävä tapa hillitä hiilidioksidipäästöjä. Viemme rakentamisen työmaalta hallittuihin ja kuiviin tehdasolosuhteisiin.

Vieraile kotisivuilla