UKK

Suomen suurin pk-yritysten kasvun tukemisen sparrausohjelma Kasvu Open auttaa maksutta kasvuhaluisia yrityksiä niiden kasvusuunnitelman pohjalta. Miten tämä kaikki on mahdollista? Miten pääsen mukaan?


Mikä Kasvu Open on?

Suomen suurin pk-yritysten kasvun tukemisen sparrausohjelma, joka auttaa maksutta kasvuhaluisia yrityksiä niiden kasvusuunnitelman pohjalta eri puolilla Suomea. Konseptiltaan Kasvu Open on yhdistelmä sparrausta ja kilpailua, sillä prosessin aikana kasvunäkymiltään lupaavimmat yritykset etenevät valtakunnalliseen sparraukseen ja lopulta finaaliin saakka.

Meille on tärkeää toimia valtakunnallisesti eikä keskittyä vain mediaseksikkäisiin aloihin. Kasvuohjelmia eli Kasvupolkuja järjestetään aluekohtaisesti koko Suomessa Lapista pääkaupunkiseudulle ja toimialoittain siten, että tietyn toimialan yritykset voivat hakea mukaan koko maasta. Eri Kasvupoluilla on aina 2-3 sparraustilaisuutta eli Kiitorataa.


Mihin Kasvu Open pyrkii?

Auttamaan suomalaisia kasvuhaluisia pk-yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään. Tavoitteemme on levittää yritysten hyödylliseksi kokemaa ja myös palautteen perusteella* toimivaksi havaittua sparrausprosessia eri puolille Suomea. Ai minkäkö takia? Lopulta siksi, että voisimme tukea yritysten kasvua ja siten kykyä luoda työpaikkoja ja yleistä hyvinvointia Suomessa.

*88 % prosenttia osallistuneista yrityksistä suosittelee Kasvu Openia yrityksille vuonna 2017 tehdyn kyselyn mukaan.


Kasvu Open on yrityksille maksutonta. Miten se on mahdollista?

Kasvu Open on syntynyt halusta auttaa yrityksiä ja edistää kasvua virallisten rakenteiden ulkopuolella tai niiden parhaita piirteitä yhdistellen. “Kasvun kansanliikkeenä”.  Vähitellen, pitkäjänteisellä työllä, useat tahot (esim. Nordea, Finnvera, Technopolis ja monet muut) ovat tulleet mukaan antaen taloudellisen tuen, osaamisensa ja asiantuntijaverkostonsa tähän tarkoitukseen.

Se miten tämä on mahdollista, johtuu siitä, että Kasvu Openin metodi mahdollistaa sen, että kaikki osapuolet hyötyvät ─ yritykset, myllärit ja kumppanit. Yritykset saavat apua juuri niissä asioissa, jotka tuottavat heille pullonkauloja. Myllärit saavat henkilökohtaisen kontaktin firmoihin, eikä Kasvu Open pyri rajoittamaan yhteistyön muotoja. Ja kumppanit saavat kasvuyritysverkoston, ja paremman käsityksen siitä, mitkä kasvuyritykset alueellisesti ja toimialoittain ovat kaikkein potentiaalisimpia.

Lisäksi Kasvupolku®-konseptia myydään myös alueellisille kumppaneille eri suuruisina kumppanuus-paketteina, jolloin Kasvupolkujen käytännön järjestelyt hoituvat Kasvu Open -tiimin toimesta. Tämän tiimin muodostavat Kasvu Open Oy, Kasvun Roihu Oy sekä Aava & Bang Oy.


Miksi auttaa pk-yrityksiä?

Kasvuyrityksiin lasketaan tavallisesti kaikki alle 250 hengen yritykset. Näin laskettuna Suomen yrityksistä jopa noin 98 % on pk-yrityksiä. Kyse on siis valtavasta joukosta toimijoita, joiden painoarvo on kansantalouden kannalta olennainen. Kasvupotentiaalia osoittavien yritysten auttaminen on tehokas tapa lisätä vaurautta ja työllisyyttä Suomessa.


Millä perusteella yritys pääsee mukaan Kasvupolulle ja menestyy sillä?

Yrityksen kasvusuunnitelma ratkaisee. Suunnitelman tekemään sähköisellä lomakkeella osoitteessa: www.kasvuopen.fi/hae

Kriteerit vaihtelevat jossain määrin toimialakohtaisilla Kasvupouilla, mutta tärkeimpiä painotettavia asioita ovat: kasvun nälkä, kasvupotentiaali (markkinatilanne, kansainvälistymismahdollisuudet, tiimi) skaalautuvuus, uskottavuus, ajankohtaisuus, disruptiivisuus eli yrityksen kyky vaikuttaa markkinaansa ja omintakeisuus.


Mikä on Kasvupolku®?

Kasvupolku® on alueellinen tai toimialakohtainen kasvun sparrausprosessi. Kasvupolun tärkeimmät päivät ovat Kiitorata-päivät, joissa yritys tapaa 10 asiantuntijaa kahden päivän aikana.

Tämän lisäksi Kasvupolku®-kokonaisuus käsittää usein myös muita tapahtumapäiviä: starttitilaisuuden, kaksi Kiitoratapäivää ja semifinaalin, josta kaksi parasta yritystä etenee valtakunnalliseen finaaliin. Toisinaan toinen Kiitoratapäivä on yhdistetty semifinaalin kanssa.

Lisää sanastoa löydät sanastosta.


Mikä on Kasvu Invitation?

Kasvu Invitation on Kasvupolkujen lisäksi järjestettävä kaikille yrityksille avoin tapahtuma, jossa omaa kasvusuunnitelmaa pääsee hiomaan teemapöydissä. Kasvu Invitationiin voivat siis osallistua kaikki sparrauksiin valitut yritykset.

Kasvu Invitation tarjoaa mahdollisuuden kasvusuunnitelman hiomiseen yhden kehittämiskohteen kautta. Se on tarkoitettu jatkoksi kaikille Kasvupolun sparrauksessa mukana olleille yrityksille. Kukin yritys osallistuu yhteen seuraavista parhaiten haastettaan vastaavaan työpajaan, joiden teemoina ovat mm. myynti ja markkinointi, henkilöstöjohtaminen, rahoitus, talousjohtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta.


Miten haen mukaan?

Mukaan sparraukseen voi päästä lähettämällä hakemuksen osoitteessa www.kasvuopen.fi/hae. Yritä tiivistää yrityksen kannalta olennaisimmat asiat hakemukseen, mutta muutama lause per kohta riittää. Kuten lomakkeestakin näet, Kasvupolkuja on tarjolla useita. Voit hakea niistä jokaiselle, mutta valituksi voit tulla vain yhdelle.

Eri Kasvupolut näet tarkemmin täältä.


Mitä eroa on eri Kasvupoluilla?

Suurin ero eri Kasvupolkujen välillä ovat asiantuntijat eli myllärit, jotka vaihtelevat poluittain. Kaikilla poluilla on useiden eri alojen osaajia, mutta suurin ero on siinä, että toimialakohtaisilla poluilla myllärit ovat etupäässä kyseisen toimialan asiantuntijoita.

Toinen merkittävä tekijä on paikka, missä sparraukset järjestään. Jos yrityksen pääkonttori on esimerkiksi Oulussa, voi olla käytännössä helpompi osallistua Oulun sparrauksiin kuin matkustaa Tampereelle. Mutta mikään ei toki estä hakemasta muualle kuin oman maakunnan sparraukseen.


Miten prosessi käytännössä etenee?

Tämä onkin vähän pidempi vastaus. Ensin yritys valitsee yhden tai useamman Kasvupolun ja täyttää hakemuksen. Erillisiä hakemuksia ei tarvitse tehdä, sillä hakea voi suoraan useammalle kuin yhdelle polulle. Muutama napakka lause per kohta riittää. Tärkeintä on, että saa sanottua sen, mikä on olennaista yrityksen kannalta. Kaunokirjallista lahjakkuuta ei tarvitse osoittaa.

Kun haku on päättynyt tuomaristo käy hakemukset läpi ja valitsee sille polulle parhaiten sopivat yritykset. Kaikille hakeneille ilmoitetaan, tuliko valituksi mukaan sparraukseen. Jos valituksi tulee, osallistuu yritys pääsääntöisesti kahteen sparrauspäivään (Kiitorataan) ja Kasvupolun päätöstilaisuuteen (semifinaaliin). Ne järjestetään alueellisilla Kasvupoluilla tyypillisesti alueen suurimmissa kaupungeissa.

Sparrauspäivä alkaa yritysten ja sparraajien eli mylläreiden lyhyillä esittäytymisillä ja yhteisellä läpikäynnillä siitä, miten päivä etenee. Yritykset pitävät esittäytyessään ns. hissipuheen eli muutaman minuutin pituisen pitchin, jossa oma liikeidea "myydään" muille, eli kerrotaan kiinnostavasti ja ytimekkäästi, mistä omassa toiminnassa on kyse. Tarkemmat ohjeet päivän kulusta lähetetään mukaan valituille yrityksille ennen ensimmäisiä tapaamisia.

Yhteisten esittelyiden jälkeen alkavat varsinaiset sparraukset. Kukin yritys tapaa päivän aikana viisi mylläriä, joiden kanssa omaa suunnitelmaa käydään luottamuksellisesti läpi 45 minuuttia per mylläri. Kaikkiaan yritys tapaa siis kahden sparrauspäivän aikana 10 eri alan asiantuntijaa. Ideana on, että myllärit ovat etukäteen voineet yrityksen hakemuksen ja mahdollisen muun materiaalin avulla tutustua yritykseen, jolloin he pääsevät esittämään relevantteja kysymyksiä ja ideoita. Samasta syystä yritystenkin on hyvä mahdollisuuksien mukaan tutustua etukäteen mylläreiden osaamisalueisiin.

Päivän päätteeksi kokoonnutaan jälleen yhteen ja lyhyesti käydään läpi päivän antia yleisellä tasolla. Myös päivän aikana pidettävät tauot kannattaa hyödyntää - monet ovat kokeneet hyötyneensä paitsi sparrauksista, myös keskusteluista muiden yrittäjien kanssa.

Sparrausten jälkeen järjestetään vielä päätöstilaisuus eli semifinaali (ellei finaalia pidetä toisen sparrauspäivän yhteydessä). Siellä valitaan kaksi kasvupotentiaaliltaan lupaavinta yritystä jatkamaan kohti valtakunnallista finaalia. Mikäli jatkoon pääsee, saa sparrausta vielä valtakunnallisilla Kiitoratapäivillä syksyllä sekä itse finaalissa lokakuussa.

Finaalipaikkaa kannattaa tavoitella, sillä siellä kohtaa jälleen uusia ja toisaalta myös niitä kaikkein kokeneimpia mylläreitä. Verkostoitumisen mahdollisuudet kasvavat myös, koska paikalle kokoontuu sekä saman "myllyn" läpikäyneitä yrityksiä ympäri Suomen että maan parhaita asiantuntijoita erilaisista yrityksistä ja organisaatioista.


Miten Kasvu Open eroaa muista yritysten kasvua edistävistä palveluista ja tapahtumista?

Meidän konseptissamme kasvuhaluisia yrityksiä seulotaan koko Suomesta, kaikilta toimialoilta. Lisäksi se on tarkoitettu sekä pidempään toimineille yrityksille että startupeille. Kyseessä ei myöskään ole yksittäinen tapahtuma tai seminaari, vaan noin vuoden mittainen prosessi.

Samalla tulee kartoitetuksi jonkin alueen tai toimialan kasvuhaluiset yritykset, minkä esimerkiksi alueelliset yhteistyökumppanit (kuten kehitysyhtiöt, korkeakoulut, yritykset) ovat havainneet hyödylliseksi toimintansa kannalta. Mukaan valitut yritykset saavat kasvusuunnitelmilleen sparrausta vähintään kahden päivän ajan, valtakunnalliseen finaaliin pääsevät tuplaten. Itse kilpailu on Kasvu Openin “sivutuote” sillä tärkeintä on käytännön apu - yritysten sparraus ja verkostoitumisen mahdollistaminen kumppaneiden, asiantuntijoiden ja toisten yritysten kanssa.

Video Kasvu Openista kumppaneiden kertomana. Videolla Finnveran, Nordean, Technopoliksen, Tekesin, Soneran ja Largo Capitalin edustajat kertovat, miksi he antavat aikaansa ja rahaansa Kasvu Openiin ja mikä sen heidän mielestään erottaa muista, kasvun tukemiseen tähtäävistä palveluista tai tapahtumista Suomessa.


Mutta miksi kilpailu?

Kilpailumuodon valitsemisen taustalla ovat ne perinteiset syyt. Ihmisten kilpailun halu, tarve vertailla ja arvottaa asioita, luonnossa spontaanisti esiintyvä selviytymiseen liittyvä käyttäytyminen ja toki myös se, että kilpailut ovat helppo tapa saada medianäkyvyyttä. Kilpailu on työkalu ja väline, sparraus on se pihvi.

Ehkäpä mielenkiintoisempi kysymys kohdallamme on, minkälaisesta kilpailusta on kyse. Marko Sepän alkuperäisessä Kasvun Kiitorata-metodissa, jonka hän pilotoi vuonna 2005, ideana oli luoda kilpailu, jossa ei ole pöydän takana istuvaa juryä. Siis tuomaristoa, joka kuuntelee yritysten pitchaukset kädet ristissä ja laittaa heidät sitten viiden minuutin perusteella ikään kuin "kauneusjärjestyykseen".

Ajatus oli luoda kilpailu, jossa "parhautta", sikäli kuin sellaista sanaa edes kannattaa käyttää, mitattaisiin eri tavalla.

"Se oli kilpailu, mutta erilainen kilpailu. Me sanotaan, että ei täällä paras ─ siis paperilla paras ─ voita. Vaan se paras, jolle meiltä löytyy huippuosaajat. Tämä on subjektiivinen kilpailu, jossa jury valitsee ne firmat, johon heillä on annettavaa. Jotka on kykeneviä ottamaan vastaan sitä osaamissijoitusta," Marko Seppä kiteyttää. Hänen mukaansa tässä kilpailussa pärjäävät:

"Kehityskelpoisimmat, kasvun nälkäisimmät, potentiaalisimmat. Ei paras CV tai paras teknologiakuvaus."


Mikä on Kasvu Open Karnevaali?

Se on Kasvu Openin noin vuoden mittaisen toimintakauden huipennus. Karnevaali järjestetään lokakuussa, jolloin valitaan kasvunnälkäisimmät yritykset start again- ja startup-sarjoissa, mutta tapahtuupa tapahtumassa paljon muutakin. Siitä löydät kuitenkin lisää Kasvu Open Karnevaalin Urho Kaleva Kekkosesta.