RoadCloud Oy

RoadCloud kerää valikoiduista hyötyajoneuvoista dataa 24/7 koko halutun tieverkon alueelta ja toimittaa asiakkaille palveluna informaatiota mm tienpinnan kitkasta ja kunnosta sekä muuta liikennetietoa. Reaaliaikaisen informaation avulla asiakkaat parantavat teiden turvallisuutta sekä toimintojensa tehokkuutta ja laatua. RoadCloud myy dataa ja informaatiota yritysasiakkaille palveluna.

Vieraile kotisivuilla