Mip Electronics Oy

Missiomme on auttaa asiakasta ratkaisemaan oman toiminnan kannalta tärkeät mittaukset kustannustehokkaasti; tarjoamalla heille asiakaslähtöisesti laadukkaita, teollisuuteen, ympäristöön sekä työhygieniaan liittyviä mittalaitteita ja mittausjärjestelmiä.
Ydinosaamistamme ovat vaativat melu, tärinä ja sisäilmamittaukset sekä tuotekehityksessä tarvittavat mittalaitekokonaisuudet.
Lisäksi MIPillä on oma tuote, jatkuvatoiminen hiukkasmittari saavukaasujen päästömittauksiin.

Vieraile kotisivuilla