Lumine Lighting Solutions Oy

Luminen ratkaisu säästää katuvalaistuksen sähkönkulutuksesta keskimäärin 70 % himmentämällä katuvalot siellä, missä katu on tyhjä. Langattoman sensorimme avulla tunnistamme kadun käyttäjät, jolloin heidän lähiympäristönsä on kuitenkin aina erinomaisesti valaistu.

Vieraile kotisivuilla

Lumine Lighting Solutions Oy
Kotipaikka: Helsinki
Perustettu: 2013
Työllistää: 4
Liikevaihto viime tilikaudella: 20 000

Toimitusjohtaja Santeri Oksanen kertoo:

Liikeidea lyhyesti?

– Lumine toimittaa dynaamista katuvalaistuksen ohjausta, joka säästää sähköä ja vähentää valohaastetta himmentämällä katuvalot sieltä, missä niille ei kulloinkin ole tarvetta. Luotettavan liikkeentunnistusteknologiamme ansiosta järjestelmämme ohjaamilla kaduilla on kuitenkin mukavaa ja turvallista liikkua niin kävellen, pyörällä kuin autollakin.

Mikä erottaa yrityksenne/tuotteenne/palvelunne kilpailijoista?

– Meillä on valaisimen ohjausyksikköön integroitu liikkeentunnistin, jonka avulla pystymme toimittamaan dynaamista valaistuksen ohjausta kustannustehokkaasti. Olemme panostaneet erityisesti algoritmikehitykseen, jotta liikkuvien kohteiden tunnistaminen ja seuranta onnistuu luotettavasti haastavissakin ympäristöolosuhteissa.

Millaisia kasvutavoitteita yrityksellänne on? Nimeä ainakin tärkein.

– Laajentaa toimintaa uusille asiakassegmenteille yksityisellä puolella, sekä ponnistaa Euroopan markkinoille.

Paras hetki yrittäjän urallasi?

– Ensimmäisen pilottiprojektin käynnistämisen myötä oli mahtavaa nähdä, kun idea ja tuote toimi käytännön ympäristössä. Myös projektia seurannut mediahuomio loi positiivista virettä.

Haastavin hetki yrittäjän urallasi?

– Tekniset haasteet erään projektin yhteydessä olivat hyvin haastavia ratkaista.

Mitä olet oppinut tähän saakka Kasvu Open -sparrauksista?

– Tyytyväiset asiakkaat ovat yrityksen tärkein voimavara.