Innofreaks Oy

Kuten palveluissa usein, tässäkin on tuotekomponentti ja palvelukomponentti. Tuote on tiehen asennettava anturi, joka tuottaa palvelussa käytettävän datan.
Palvelut ovat (1) tien kunnon valvonta sekä (2) ajoneuvojen luokittelu ja tunnistaminen. Palvelun mahdollistavat päällystettyyn tiehen asennettavat anturit ja niiden tuottaman datan analysointi.
Kenelle myydään eli kohderyhmät: (1) teiden omistajat ja (2) teiden ylläpitäjät.
Miten myydään: proof of concept -malli, kontaktoidaan asiakkaita

Vieraile kotisivuilla