Eezery Enterprise Oy

Yritys ratkaisee lähilogistiikan kolmea ongelmaa, nopeus, hinta ja joustavuus. Tämä tehdään joukkoistamalla ns. tavalliset ihmiset ja heidän kuljetusvälineet yhteiseksi kuljetusresurssiksi ammattimaisesti toimivien (kuljetuslikkeet ja taksit) kanssa. Kuljettajapilveä hallinnoidaan kuten ammattimaista kuljetuskapasiteettia, heidät koulutetaan, poolitetaan ja ohjataan teknisin ratkaisuin. Lisäksi yritys tukee toiminnallaan asiakkaidensa ympäristötavoitteita erityisella green delivery-ohjelmalla.

Vieraile kotisivuilla