Digi-hanke

Suomen kasvuyritysekosysteemin digitaalinen palvelualusta

Hankkeen tavoitteena on luoda vuoden 2019 aikana tehokkaat digitaaliset työkalut suomalaisen kasvuyritysverkoston tiedon ja osaamisen jakamiseen, tallentamiseen ja analysointiin sekä kasvuyrityksille suunnatun viestinnän kohdentamiseen.


Kehittämishanke käynnistyi 1.3.2019 ja jatkuu aina toukokuulle 2020. Uuden digitaalisen palvelualustan kautta voidaan tehokkaammin auttaa yrityksiä niiden kasvuhaasteissa.  Projektin tavoitteena on luoda oppimis- ja vuorovaikutusalusta yrityskohtaisen sparrauksen tueksi, tallentaa systemaattisesti ja suunnitelmallisesti prosessin eri vaiheissa syntyvää tietoa kasvuyrityksistä koko kasvuyritysverkoston hyödynnettäväksi ja rakentaa viestintään modernit työkalut ja kanavat, joiden avulla kasvuyritykset ja muut ekosysteemin jäsenet saavat tietoa juuri heille tärkeistä merkityksellisistä ja ajankohtaisista teemoista ja mahdollisuuksista.

Hankkeen keskeiset tavoitteet

Isona tavoitteena on tehostaa yritysten kasvun tukemista palvelukokemusta parantamalla ja tarjota lisäarvoa viestimällä tehokkaammin kasvuyritysekosysteemin tarjoamista mahdollisuuksista. Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa kolmeen eri teemaan, joita kaikkia yhdistää digitaalisuuden hyödyntäminen ja erilaisten järjestelmien integraatiot.

Kasvuyritystiedon kerääminen ja haltuunotto verkoston hyödynnettäväksi

Kasvu Open on Suomen suurin kasvuyritysten sparrausohjelma, joka tavoittaa satoja kasvuyrityksiä vuosittain. Kasvu Openille kerättävän kasvuyritystiedon käsittely, analysointi ja raportointi kasvuyritysverkolle auttaa kehittäjätahoja parantamaan ja kohdentamaan omia palvelujaan osuvammin suomalaisten kasvuyritysten tarpeisiin. Projektin tavoitteena on rakentaa digitaaliset ratkaisut tämän tiedon tehokkaaseen keräämiseen ja hyödyntämiseen.

Kasvuyrityksille parempi oppimisalusta

Uuden kehitettävän digitaalisen alustan avulla pystytään tehokkaasti ja läpinäkyvästi auttamaan yrityksiä sparrauksen eri vaiheissa mahdollistamalla eri asiantuntijoille palautteen ja kehitysideoiden antaminen ja vuorovaikutus ilman fyysisiä kohtaamisia. Kaikki palaute koko prosessista kertyy näin yrityksiä varten samaan järjestelmään, josta se on helposti löydettävissä ja hyödynnettävissä reaaliaikaisesti omien kasvusuunnitelmien ja toiminnan tueksi. Digitaalinen alusta myös tehostaa ja yhtenäistää prosessia ja auttaa takaamaan kaikille kasvuyrityksille laadukkaan palvelukokemuksen. Digialustalle on mahdollista integroida tekoälyä hyödyntävää teknologiaa, joka automaattisesti annettujen tietojen perusteella vertaa yrityksiä eri verrokkiryhmiin ja antaa kehittämisen tueksi tietoa esim. rahoitusvalmiuksista. Alusta yhdistää tehokkaasti kasvuyritykset ja kasvun asiantuntijat ja helpottaa yhteistä työskentelyä.

Kasvuyritysverkoston viestinnän kehittäminen suomalaisia kasvuyrityksiä varten

Hyödyntämällä kasvuyrityksistä kertyvää tietoa ja rakentamalla mm. monipuolisia ja tarkkoja kohderyhmiä kasvuyrityksille suunnattua viestintää varten, parannetaan kasvuyrityksille sisällön laatua, niin että oikeanlaiset viestit saavuttavat juuri oikeat yritykset. Kasvu Open on sitoutunut toimimaan kasvuyritysekosysteemin viestin välittäjänä ja jakelijana valtakunnallisesti. Kasvu Openin suuri kumppaniverkosto on sitoutunut yhdessä tekemään tätä työtä kasvuyritysten auttamiseksi. Tavoitteena on hyödyntää moderneja markkinoinnin automaation mahdollisuuksia ja sosiaalisen median kohdentamismahdollisuuksia. Kasvu Openin nettisivusto vaatii uudistuksen, että automaation mahdollisuudet voidaan maksimaalisesti ottaa käyttöön.

 

Hankeelle saadaan EU:lta yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta.

Lisätiedot hankkeesta: Leena Räisänen, gsm. 050 469 9971 tai leena.raisanen@kasvuopen.fi