Smart Industry -Kasvupolku®

Jyväskylän Energia, Moventas, VAPO, SRV, SMACC, JYKIA, Keski-Suomen Liitto ja Business Jyväskylä etsivät teollisuuden parissa toimivia kasvuyrityksiä mukaan Smart Industry -Kasvupolulle sparraamaan omaa kasvusuunnitelmaansa, kasvattamaan omia verkostojaan ja löytämään uusia bisnesmahdollisuuksia.

Hae mukaan Kasvupolulle

Haussa teollisuuden uudet ratkaisut

Smart Industry -Kasvupolun vahva kumppanijoukko etsii rohkeita ja innovatiivisia kasvuyrityksiä esimerkiksi tutkimuksen, tuotekehityksen ja valmistuksen piiristä. Kasvupolku kytkeytyy Jyväskylän Eteläportti -verkostoon: Eteläportti on modernein valmistavan teollisuuden digitaalinen palvelukeskittymä. Eteläportti on elinvoimainen Teollisuus 4.0 -verkosto, johon yritykset voivat liittyä vaikka eivät aikoisi etabloitua alueelle

Mikä Kasvupolku®?

Kasvupoluksi kutsutaan Kasvu Openin alue- tai toimialakohtaista tapahtumakokonaisuutta. Kasvupolku käsittää yleensä starttitilaisuuden, kaksi sparrauspäivää eli Kiitorataa sekä semifinaalin, josta kaksi lupaavinta yritystä etenee valtakunnalliseen Kasvu Open -finaaliin. Kiitoradoilla yritykset kohtaavat eri alojen asiantuntijoita eli mylläreitä 45 minuutin mittaisissa luottamuksellisissa tapaamisissa. Tutustu sanastoon ja usein kysyttyihin kysymyksiin.

Lisätietoa Kasvupolusta

Mikä on Smart Industry Kasvupolku®?

Smart Industry -Kasvupolku etsii rohkeita ja innovatiivisia kasvuyrityksiä esimerkiksi tutkimuksen, tuotekehityksen ja valmistuksen piiristä. Kasvupolku kytkeytyy Jyväskylän Eteläportti -verkostoon. Eteläportti on modernein valmistavan teollisuuden digitaalinen palvelukeskittymä. Eteläportti on elinvoimainen Teollisuus 4.0 -verkosto, johon yritykset voivat liittyä vaikka eivät aikoisi etabloitua alueelle. Eteläportti on inspiroiva kehittämis- ja kehittymisympäristö yrityksille ja osaaville työntekijöille. Eteläportti tarjoaa teollista valmistusta ja sitä tukevia palveluita tarjoaville yrityksille uuden ajan älykkään teknologiaympäristön. Eteläportti edistää resurssien viisasta käyttöä, kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä sekä kokoaa verkostoja siivittämään yritysten menestystä. Lue lisää Eteläportista täältä.

Jyväskylän Energia, Moventas, VAPO, SRV, SMACC, JYKIA, Keski-Suomen Liitto ja Business Jyväskylä etsivät kasvuyrityksiä mukaan Smart Industry -Kasvupolulle sparraamaan omaa kasvusuunnitelmaansa, kasvattamaan omia verkostojaan ja löytämään uusia bisnesmahdollisuuksia. Haku maksuttomaan sparraukseen on parhaillaan käynnissä ja se on avoinna 12.5. saakka.

Minkälaisia yrityksiä Kasvupolun kumppanit hakevat mukaan Kasvupolulle?

Business Jyväskylä hakee Kasvupolulta modernin teollisen ekosysteemin rakentumisen ratkaisuja. 

Jyväskylän Energia odottaa näkevänsä Kasvupolulla yrityksiä jotka ovat intohimoisia kehittämään toimialojen rajoja rikkovia palveluita tiedon jalostamisen, analysoinnin, kiertotalouden ja energiatehokkuuden näkökulmasta.

Moventas etsii Kasvupolulta insinööritoimistoja ja automatisaatioon, teollisuuteen ja robotiikkaan keskittyneitä Kasvuyrityksiä. 

VAPO hakee Kasvupolulta yrityksiä joilta löytyy ratkaisuja liittyen kiertotalouteen, teknologiaan, koneoppimiseen ja analytiikkaan sekä erilaisia palvelukonsepteja.

SRV etsii tuotannon ja kokoonpanon sekä tuotannon toimintoja tukevia ja kehittäviä yrityksiä moniyritystoimintaympäristön Smart Tech Center 2.0 konseptinsa ekosysteemiin.

SMACC haluaa Kasvupolulle mukaan kasvuhalukkaita ja kansainvälisyyteen kykeneviä teknologiateollisuuden PK- ja Midcap-yrityksiä.

Keski-Suomen Liitto etsii kasvuyrityksiä, jotka haluavat panostaa kiertotalouteen ja teollisuustuotannon uudistamiseen.

Tunnistatko itsesi yhdestä tai useammasta näistä kuvauksista? Mikäli vastauksesi on kyllä, hae mukaan Kasvupolun sparraukseen!

Miten pääsen mukaan Kasvupolulle?

Voit hakea mukaan Smart Industry -Kasvupolku®-sparraukseen täyttämällä hakulomakkeen 12.5.2019 mennessä. Kaikille mukaan hakeneille ilmoitetaan valinnoista haun päätyttyä. Valintakriteereissä painottuu yrityksen kasvusuunnitelma. Tärkeimpiä painotettavia asioita ovat kasvun nälkä, kasvupotentiaali (markkinatilanne, kansainvälistymismahdollisuudet, tiimi), skaalautuvuus, uskottavuus, ajankohtaisuus, mahdollisuus vaikuttaa markkinaan ja omintakeisuus.

Kasvupolun aikataulu

Kasvupolulle mukaan valituille yrityksille järjestetään sparrausta 12.6.2019 ja 13.8.2019 Kiitorata-nimisissä työpajapäivissä. Tällöin eri alojen (teollisuus, digitaalisuus, kasvu, kansainvälistyminen, myynti, rahoitus, markkinointi, johtaminen) asiantuntijat eli myllärit auttavat yrityksiä pääsemään omiin kasvutavoitteisiinsa. Kukin yritys kohtaa mylläreitä yhteensä 10x45 minuutin luottamuksellisissa tapaamisissa. Voit tutustua päivän mylläreihin Kiitoratapäivien tapahtumasivuilta. Kasvupolun tuomaristo valitsee 13.8.2019 pidettävän toisen Kiitoratapäivän päätteeksi kaksi voittajaa. Voittajat etenevät valtakunnalliseen Kasvu Open 2019 -finaaliin.

Kysyttävää? Ole yhteydessä.

Smart Industry Kasvupolku® -fasilitaattori
Satu Haka
050 304 8779
satu.haka@roihu.com

Kasvupolulle valitut yritykset

Kasvupolun maksuttomaan sparraukseen on valittu mukaan Distence Oy ja Profium Oy Espoosta, Gadlab Engineering Oy ja Stereoscape Oy Helsingistä, Dimfrost Oy ja ControlThings Oy Ab Porvoosta, Prosolve Oy Jyväskylästä, New Cable Corporation Oy ja Augumenta Oy Oulusta, Sensoan Oy ja Soficta Oy Salosta, Wisematic Oy Tampereelta, PAP Group Oy Vantaalta, Arctic Machine Oy Iisvedeltä, Premetec Oy Outokummusta, Carina Solutions Oy Turusta sekä Collapic Oy Joensuusta.