Blogi

Team Finland – palveluksessasi

13.6.2016

Team Finland Kasvu Open Karnevaalissa 2016.

Team Finland -verkosto kokoaa yhteen yrityksille suunnatut valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut neuvonnasta rahoitukseen. Verkoston muodostavat viennin, kansainvälistymisen ja investointien edistämiseksi työskentelevät ministeriöt (TEM, UM, OPM ja valtioneuvoston kanslia) sekä niiden ohjauksessa olevat organisaatiot ja toimijat (Finpro, Tekes, Finnvera, Teollisuussijoitus, ELY-keskukset/TE-toimistot, VTT, PRH, Tukes, Finnfund, Finnpartnership, Suomalais-Venäläinen Kauppakamari, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari sekä kulttuuri- ja tiedeinstituutit).

Lisäksi alueilla Team Finland -partnereina toimivat mm. kauppakamarit, yrittäjäjärjestöt, neuvontaorganisaatiot ja oppilaitokset. Kuten yllä olevasta listasta näkyy, kontaktipintoja TF-palveluiden piiriin on hyvinkin runsaasti. TF-palvelumallin pääajatus kuitenkin on, että yrityksen ei tarvitse tuntea eri organisaatioiden palvelutarjontaa saadakseen tilanteeseensa parhaiten soveltuvaa rahoitusta ja asiantuntijapalvelua. Se paljon puhuttu yhden luukun periaate tarkoittaa, että me toimijat viemme palloa eteenpäin ja syöttelemme myös keskenämme, tuli ensimmäinen syöttö mistä suunnasta tahansa!

Kontaktointikanavia Team Finland -palveluiden piiriin on useita: palvelunumeron (029 50 20510) kautta voit pyytää alueesi TF-koordinaattoria ottamaan yhteyttä. Kotisivuilta www.team.finland.fi löytyy yhteydenottopyyntölomake, joka löytyy myös toimijoiden kotisivuilta. Helpoin tapa lienee kuitenkin soitto omalle tutulle ja turvalliselle asiakasvastaavalle Finnverassa, Tekesissä, Finprossa tai ELY-keskuksessa.

Toki olemme myös itse aktiivisia kontaktoinnissa. Alueilla tapahtuva yritysten aktivointi sisältää TF-palveluiden markkinointia ja viestintää (tilaisuudet, messut, seminaarit, ym.) sekä asiakastyössä alueen yrityspotentiaalin kartoituksen ja hakija- ja asiakasyritysten tunnistuksen ja ohjauksen TF-palveluiden piiriin.  Myös alueiden TF-partnereiden kautta tapahtuu jatkuvaa asiakassyöttöä TF-palveluiden piiriin. He toimivat mm. tapahtumajärjestäjinä, tarjoavat koulutusta ja lisäpalveluita sekä osallistuvat alueensa TF-kokouksiin ja toiminnan suunnitteluun. Alueilla työtä suunnittelevat ja ohjaavat TF-koordinaattorit ja aluetiimit.

Osa suoraan yrityksiltä tai verkoston toimijoiden kautta tulleista kontakteista, liideistä, johtaa tarvekartoitusten perusteella Finnveran tai muun toimijan yksittäiseen toimenpiteeseen (esim. käyttöpääomarahoitus). Osa liideistä jalostuu tapaamisissa edelleen yhteisiksi palveluehdotuksiksi, joissa kaksi tai useampi TF-toimija laatii yhteisen ehdotuksen siitä, miten ne osallistuvat yrityksen kasvu- ja kv-suunnitelman kehittämiseen ja rahoittamiseen. Palveluehdotuksia on tehty jo lähes 150 yritykselle. Mikäli liidi ei varsinaisesti liity TF-palveluiden piiriin, se ohjataan esim. Yritys-Suomen palveluiden piiriin. Toimijat vievät palloa eteenpäin myös näissä tapauksissa.

Päävastuu kv-suunnitelman toteutuksessa on tietenkin yrityksellä itsellään, mutta TF-toimijoiden kanssa sovitut pitemmän aikavälin rahoitus- ja kehittämistoimenpiteet tuovat lisävarmuutta sen läpiviemiseen. Palveluehdotus antaa yritykselle uskottavuutta myös neuvotteluissa pankkien, muiden yksityisten rahoittajien ja sijoittajien kanssa.  


Kirjoittaja

Jukka Suokas

Jukka Suokas toimii sidosryhmäpäällikkönä Finnveralla.


Kommentointi