Blogi

Rohkeutta metsästämässä

9.5.2016

Heidi Nousiainen Finnveralta kannustaa Kasvu Open -yrityksiä ajattelemaan rohkeammin, isommin ja laajemmin.

Olen ollut mukana Kasvu Openissa myllärinä sekä tuomarina toiminnan alusta lähtien ja katsonut satoja yrityksiä välillä rahoittajan, välillä sijoittajan ja välillä liikkeenjohdon konsultin perspektiivistä. Jälkikäteen tarkasteltuna voin todeta, että menestyvällä kasvuyrityksellä on osaava tiimi sekä palvelu/tuote, jolla on selkeä kilpailuetu, terävä ansaintalogiikka, tarkkaan valittu ja mietitty asiakassegmentti, suunniteltu pääomarakenne ja rahoitus ja niin edelleen.

Mutta mikä on tärkein ominaisuus menestyvälle kasvuyritykselle? Vaikka yhden asian valitseminen on vaikeaa, haluan nostaa esille rohkeuden. Tässä yhteydessä tarkoitan rohkeudella rohkeutta ajatella isommin.

Miksi ei lähteä hakemaan kumppania lähialueen yrityksen sijaan Euroopan suurimmista yrityksistä, joilla on jo laaja kumppani- ja jakeluverkosto? Miksi ei haeta asiakasta tarkan analyysin perusteella nichestä – vaikka Aasiasta? Miksi ei haeta osaajia alan parhaista osaajista maailmalta? On hyvä kysyä omistajana ja kasvuyrityksen tiimin jäsenenä, haluanko minä pelata piirinmestaruussarjaa, kotimaan liigaa, Eurooppa-sarjaa vai maailman liigaa?

Rohkeus koostuu hyvästä itsetuntemuksesta ja osaamisesta. Kasvuyrittäjän tulee analysoida rehellisesti itseään ja ymmärtää oman osaamisensa ydin ja omat rajoitteensa. Tältä pohjalta voi muodostaa dreamteamin omaan yritykseen.

Miksi rahoittaja puhuu nyt rohkeudesta, kun kumminkin kohdatessamme kyseenalaistan ideoita ja ammun osan niistä alas? On aina helpompi karsia pois tuhannesta ideasta kuin yrittää ulkopuolisena kaupata ideoita yritykselle. Tällaisella jalostustyöllä voi yrityksen kasvupolku kirkastua hyvinkin nopeasti!

Kannustan Kasvu Open -yrityksiä ajattelemaan rohkeammin, isommin ja laajemmin! Me myllärit autamme sitten siinä kaikessa muussa!


Kirjoittaja

Heidi Nousiainen

Rahoituspäällikkö, Finnvera Oyj Savo-Karjala


Kommentointi