Blogi

Riskit hallintaan vientikaupassa

13.3.2018

Vientirahoituksesta voi löytyä kilpailuvaltti yrtityksille kauppojen voittamiseen. Vientikaupassa on kuitenkin hyvä ottaa huomioon sen mukana tulevat riskit.

Suomen pienten kotimarkkinoiden ja vahvan kansainvälisen osaamisen vuoksi tavaroiden ja palveluiden vienti on monen pk-yrityksen ainoa kasvusuunta. Suomen rajojen ulkopuolelle astuessa mahdollisuudet lisääntyvät, mutta tuovat samalla tullessaan uudenlaisia haasteita.

Vientikaupan aloittaminen ja ulkomaankaupan rahoitus voivat tuntua melkoiselta seikkailulta. Oikeilla rahoitusvaihtoehdoilla voi kuitenkin lisätä omaa kilpailuetua mm. pienempien ennakkomaksujen tai pidemmän maksuajan avulla sekä pienentää luottoriskejä merkittävästi.

Tiukassa kilpailutilanteessa maksuajan tarjoaminen ostajalle voi olla kilpailuvaltti kaupan voittamiselle.

Läntisissä teollisuusmaissa kuten Pohjoismaissa, EU:ssa ja USA:ssa kauppaa käydään usein myöntämällä maksuaikaa laskua vastaan. Riskinä tässä on, että ostaja jättää laskun maksamatta. Laskusaatavan luottovakuutus suojaa pk-yrityksiä ostajan maksukyvyttömyydeltä.

Kaukaisempien alueiden, kuten Latinalaisen Amerikan tai Aasian maiden, kanssa kauppaa tehtäessä usein toimivin keino vientiriskien taltuttamiseen on vahvistettu remburssi. Se on ostajan ja myyjän pankin kirjallinen sitoumus kauppahinnan maksamisesta remburssin asiakirjoja vastaan. Remburssi voi myös olla maksuajallinen.

Finnvera ei ole yksin rakentamassa pk-yritysten vientikauppojen rahoitusratkaisuja. Teemme tiivistä yhteistyötä yksityisten luottovakuutusyhtiöiden ja kaupallisten pankkien kanssa. Haluamme rohkaista pk-yrityksiä hakemaan kasvua viennillä ja auttaa löytämään oikeanlaiset vaihtoehdot vientiriskien välttämiseen. Vientirahoituksen vaihtoehdot ovat ennen kaikkea kansainvälisen myyntiosaamisen kehittämistä.

Avainasemassa on etukäteissuunnittelu. Kysy neuvoa meiltä ennen kuin toimit.


Kirjoittaja

Erno Ihto

Viennin rahoituspäällikkö
Finnvera


Kommentointi