Blogi

Mylläriesittelyssä Jyrki Kauppinen: asiakkuusajattelu kantaa pitkälle

13.8.2015

Jyrki Kauppinen työskentelee koulutuspäällikkönä Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulun Avance-johtamiskoulutusyksikössä.

”Kun tarkastellaan yritysten asiakashistoriaa, niin monikin asiakkuus on syntynyt vähän kuin sattuman kautta. Lentokoneessa vieruskaverin kanssa alkaneesta keskustelusta on syntynyt miljoonien eurojen arvoista vientitoimintaa, tai jonkun muun vastaavan tilanteen kautta on syntynyt kontakti joka on johtanut pitkään asiakassuhteeseen. Asiakkuusajatteluun ja kaikkiin asiakkuuteen liittyvien operaatioiden systemaattiseen kehittämiseen kannattaa kuitenkin panostaa - erityisesti silloin, kun yritys hakee kasvua niin olemassa olevien asiakkaiden kautta kuin myös uusista asiakkaista. Kaikki yritykset tarvitsevat asiakkaita ja myyntiä, huolimatta elinkaaren vaiheesta tai yrityksen koosta. Liiketoiminnan kasvattaminen vaatii systemaattista kehittämistä ja ymmärrystä siitä, mitä on strategia”, tiivistää Jyrki Kauppinen johtamisfilosofiaan.

Kauppinen työskentelee koulutuspäällikkönä Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulun Avance-johtamiskoulutusyksikössä. Yritysmaailmasta Kauppisella on kokemusta jo 70-luvun lopulta. Hänen uransa alkoi valokuvamyymälästä, josta Kauppinen siirtyi opetusalalle Tornion kauppaoppilaitokseen. Omakohtaista johtamisen kokemusta Kauppisella on Jyväskylässä Otava kirjakauppaketjun (myöhemmin Suomalainen kirjakauppa) myymälänjohtajana. Kirjakauppaketjussa hän hoiti koko ketjun ostot, markkinoinnin sekä myynnin, myöhemmin myös Suomalaiselle kirjakaupalle.

Johtamistyössä Kauppista kiinnosti ihmisten mukaan saamisen haasteet. Laajempaa näkökulmaa haasteeseen hän lähti hakemaan yliopiston puheviestinnän laitokselta.

”Ihmisten johtaminen on pitkälle viestintää – miten kannustaa, motivoida ja haastaa henkilökuntaa seuraamaan ja saavuttamaan heille ja koko yritykselle asetettuja tavoitteita. Viestinnän opinnoista on ollut urallani hyötyä, sillä johtamisen toinen puoli muodostuu ihmisten ja ryhmien johtamisesta, toinen puoli on liiketoimintaa”, kertoo Kauppinen.

Keski-Pohjanmaan Kasvupolulla sparrannut Kauppinen kehuu kilpailevia yrittäjiä heidän tavastaan käsitellä asiakkaita. Kauppinen kertoo sparranneensa yrityksiä johtamisen näkökulmasta painottuen asiakkuuksiin ja myynnin johtamisen teemoihin.

”Asiakkuusajattelu oli hämmästyttävän hienosti esillä yrityksissä. Yrittäjät olivat tehneet töitä silmät ja korvat auki, mutta eivät toisaalta noudattaneet mitään tiettyä asiakkuusajattelun mallia. Erilaisten mallien tietämisestä on hyötyä erityisesti kasvun aikana, jolloin herkästi käy niin, ettei yrityksellä ole resursseja vastatakaan asiakkaan tarpeisiin samalla tavalla kuin ennen.”

Toisaalta yritysten liiketoimintasuunnitelmista löytyi kehittämisen paikkoja.

”Monella kasvuyrityksellä, myös kilpailun ulkopuolella, ovat tavoitteet, missio ja visio sekaisin. Kun suunnat ja tavoitteet ovat kunnossa, on huomattavasti helpompaa löytää niihin liittyvät operatiiviset toimet suunnitelmien toteuttamiseksi.”

Sekä sparrauksessa että työssään Kauppinen peilaa kokemuksiaan käsiteltävään yritykseen.

”Johtamisessa omakohtainen kokemus on tärkeää, muttei ainut ulottuvuus. Tietoa ja osaamista tarvitsee kokemuksen ympärille. Liiketoimintailmiöitä pitää pystyä ymmärtämään kokonaisvaltaisesti.”


Kirjoittaja

Enni Aittila

Enni Aittila toimi Kasvu Open -tiimissä sisällöntuottajana. Hän on valmistunut Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta, pääaineena laskentatoimi.


Kommentointi