Blogi

Mylläriesittelyssä Erja Koivula: myyntimylläystä ja asiakaslähtöisyyttä

7.5.2015

Mylläri Erja Koivulan viesti on selvä: yritysten tulee nostaa asiakkaiden tarpeet ja sidosryhmien osallistaminen toimintansa ja kehittämisen keskiöön. Tätä asiakaslähtöisen toiminnan sanomaa levittävä intohimoinen mylläri keräsi kiitosta pääkaupunkiseudun ja Keski-Uudenmaan kiitoratapäivissä myyntimylläyksestään.

Koivula toimii CreaMentors Oy:llä bisnesmuotoilijana.

”Oma intohimoni on myynti ja asiakkuuksien kehittäminen sekä laadukkaan asiakaskokemuksen tuottaminen ja niihin vaikuttavat tekijät", Koivula kertoo.

 Koivula toi päiviin myös monipuolisen taustansa.

”Olen saanut perehtyä käytännön työn kautta myynti- ja asiakaspalveluorganisaatioiden toiminnan johtamiseen ja kehittämisen niin täällä Suomessa kuin Keski-Euroopassakin. Minulla on takanani pitkä ura Silja Linen palveluksessa, jossa vastasin muun muassa B2B-asiakasryhmästä Suomessa. Keski-Euroopassa myynti- ja markkinointijohtajana vietetyt vuodet opettivat valtavasti liiketoiminnan ja myynnin kehittämisestä sekä palvelumuodoista.”

Koivula on ollut mukana kehittämässä myös Suomen liikematkayhdistyksen partnerijäsentoimintaa ja oli ensimmäinen partnerijäsenten puheenjohtaja.

"Se, että saa olla mukana kehittämässä kestävää liiketoimintaa ja tukemassa yritysten kasvua sytyttää liekkeihin kerta toisensa jälkeen."

Yhtäläistä Koivulan asiakkaille sekä Kasvu Openin yrityksille on se, että kaikissa haetaan kasvua ja kannattavuutta. Mylläriksi ryhtyminen oli siis luonnollista työn jatkumoa.

”Sinällänsä myllärinä oleminen ei eroa suurestikaan siitä työstä mitä teen arjessa asiakkaiden kanssa. Omassa arkisessa työssäni olen vahvasti kiinni asiakasrajapinnassa. Tehdessäni töitä erityyppisten asiakkuuksien kanssa on äärimmäisen tärkeää perehtyä asiakkaiden tarpeisiin, kuunnella asiakasta ja rohkaista riittävän haastaviin tavoitteisiin.”

Erja Koivula osallistui Pääkaupunkiseudun ensimmäiseen Kiitorataan myllärinä.Erja Koivula oli mylläämässä Pääkaupunkiseudun ensimmäisellä Kiitoradalla.

Koivulan mukaan yrityksen tulee laittaa strategiat ja tavoitteet kuntoon, valita tavoitteisiin nähden parhaat kumppanit ja ottaa asiakas mukaan toimintojen kehittämiseen. Sitten onkin Koivulan mukaan syytä käydä rohkeasti asiakkaiden lompakolle. Kuten moni ensikertalainen mylläri, Koivulakin mietti kuitenkin etukäteen, miten lyhyt aika yritysten kanssa tavattaessa saataisiin mahdollisimman hyvin käytettyä hyödyksi.

”Etukäteen jännitti, miten onnistun lyhyessä ajassa löytämään juuri sen kaikkein oleellisimman kasvua kiihdyttävän asian ja antamaan apua, josta on yritykselle aitoa ja konkreettista hyötyä.”

Paloa omaan työhönsä Koivula saa tuloksellisuuden lisäksi niin oman kuin asiakkaansakin asiakasymmärryksen vahvistamisesta ja laadukkaan asiakaskokemuksen syventämistä. ”Omassa työssäni asiakkaina ovat liiketoiminnan käynnistäjät, haastajat ja uudistajat. Se, että saa olla mukana kehittämässä kestävää liiketoimintaa ja tukemassa yritysten kasvua sytyttää liekkeihin kerta toisensa jälkeen.” Myös mylläröintipäivä oli Koivulalle antoisa.

”Olin todella otettu, että sain mahdollisuuden toimia myllärinä. En osannut odottaa näin hienoa kokemusta ja päivien päätyttyä olin itsekin saanut todella paljon. Haluaisin ehdottomasti olla mukana myös jatkossakin", tiivistää Koivula.

Erja Koivulan asiantuntijakortti

Mylläriesittelyt on uusi juttusarja Kasvu Open blogissa, jossa esittelemme Kasvupoluilla toimineita asiantuntijoita. Mikäli tahdot mukaan mylläriesittelyihin, voit ottaa yhteyttä Enni Aittilaan (enni.aittila(ät)kauppakamari.fi).


Kirjoittaja

Sanna-Kaisa Launonen

Sanna-Kaisa on työelämän viestinnän ja vuorovaikutuksen moniosaaja. Keväällä Sanna-Kaisa työskentelee Kasvun Roihu Oy:llä​ ja on mukana Kasvu Openin tapahtumapäivien järjestämisessä ja yritys- ja mylläriviestinnässä.


Kommentointi