Blogi

Mylläriesittelyssä Anri Kivimäki: kasvua kansainvälistymällä

18.5.2015

Anri Kivimäki, Senior Advisor, Finpro

Pohjois-Pohjanmaan Kasvupolun myllärillä Anri Kivimäellä on kokemusta yrittäjyydestä omasta takaa. Hän on lähtöisin yrittäjäperheestä, on toiminut yrityksen osakkaana ja hänen lähipiirissään on useita yrittäjiä. Sittemmin hän on työskennellyt Tekesillä  ja Oulun yliopistolla ennen Finprolle Senior Advisoriksi siirtymistä.

Mukaan mylläriksi Kivimäki lähti, koska halusi parantaa suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisen näkymiä.

”Haluan saada yrittäjät ajattelemaan kasvua kansainvälistymisenä, sekä löytää viennin paikkoja ja mahdollisuuksia kilpaileville yrityksille. On ollut hienoa huomata, miten kasvuhalu on ollut tapahtumissa käsin kosketeltavaa. Kaikki tapaamani yrittäjät ovat olleet oikeutetusti ylpeitä omista tuotteistaan, palveluistaan ja toiminnastaan.”

Kivimäki sai myös itse paljon kokemuksia mylläyspäivästä ja huomasi, millaisia kasvuhaasteita nykypäivän yrittäjät kohtaavat arjessaan.

”Pääsin mylläyksessä hyvin kiinni tämän päivän yrittäjien kasvuhaasteisiin, ja huomasin millaista apua yrittäjät kaipaavat. Kansainvälistymistavoitteet olivat hyvin erilaisia kaikilla yrityksillä, ja saimme hyvää keskustelua aikaan siitä, missä vaiheessa yrityksen kannattaa lähteä kansainvälistymään tai mihin suuntaan kannattaa lähteä. Yhteistä kaikille yrityksille oli se, että ensimmäiset kansainväliset markkinat löytyivät läheltä, Pohjoismaista ja muualta Euroopasta. Toin siten mylläyksissä esille Finpron Enterprise Europe Networkin mahdollisuuksia.”

Kivimäki kehottaisi kilpailevia yrityksiä valmistautumaan Kiitoratoihin miettimällä omia markkinanäkymiään, sillä kun tavoitteet ovat selkeästi esillä, on helpompi suunnitella konkreettisia kasvun askeleita.

 ”Yrityksen olisi hyvä miettiä, mihin markkinaan he tähtäävät: mihin sijoitumme Suomen markkinoilla ja mitä markkinamahdollisuutemme ovat maailmalla? Ennen kiitoratapäivää myös liiketoimintasuunnitelma ja mahdollisesti rahoitussuunnitelma kannattaisi olla hyvin hiottuna. Taloudellisten lukujen esittäminen ja yritysmuodon kuvaaminen auttaa mylläriä muodostamaan käsityksen yrityksen tämän hetkisestä tilanteesta. Ennen kaikkea yrityksen tulisi pystyä vastaamaan kysymykseen, miksi asiakkaan kannattaa ostaa kyseinen tuote tai palvelu.”

Kivimäki kiitteli myös Kiitoradan positiivista ilmapiiriä.

”Päivässä oli hyvä positiivinen vire, eikä Suomen yleinen lamaannus tuntunut ollenkaan!”


Kirjoittaja

Maria Häkkinen

Maria Häkkinen toimii palvelupäällikkönä Kasvun Roihu Oy:llä. Kasvu Open tiimissä hän vastaa Mylläreiden kontaktoinnista sekä tapahtumapäivien tuotannosta.


Kommentointi