Blogi

(Kyber)turvallista kasvua, kiitos!

2.6.2015

Riskienhallinnan painopiste siirtyy yhä enemmän digitaaliseen ympäristöön, tietoverkkoon ja digitaalisiin prosesesseihin.

Kasvu Open on mieletön mahdollisuus yritykselle, jolla on sisäinen ja aito tunteen palo kasvaa. Joskus jopa yritykselle, jolla on piilossa olevaa kasvun potentiaalia ja joka kaipaa vain sopivan kimmokkeen kasvun alulle saamiselle. Kasvu on hyvästä, mutta kasvun kivijalka pitää olla kunnossa. Rahoitus, prosessit, asiakkaat, strategia ja tahto ovat erittäin tärkeitä asioita - en väitä vastaan - mutta haluaisin nostaa tälle kasvuyrityksen must-listalle myös uuden sanan: turvallisuus

Kasvuliiketoiminnan jatkuvuus – riskit haltuun

”Turvallisuus? Minulla on jo muutenkin ihan tarpeeksi tekemistä!”, toteaa kasvuyrityksen syystäkin närkästynyt toimitusjohtaja.

PK-yritykselle termi ”kädestä suuhun” on jokapäiväinen asia. Resurssit ja voimavarat suuntautuvat usein lyhyen aikajänteen tavoitteiden saavuttamiseen. Huomennakin pitäisi ”saada leipää ja mieluusti vähän voitakin leivän päälle”. Liiketoiminnan tulevaisuus on konkreettinen, mutta usein myös varsin lyhytjänteinen asia, jossa jatkuvuussuunnittelu ja riskienhallinta näyttelevät ainakin pitemmällä aikajänteellä pientä roolia.

Kun PK-yritys lähtee kasvu-uralle, liiketoiminnan tulevaisuus astuu huomattavasti merkittävämpään rooliin. Jo pelkästään kasvun rahoittaminen ja kasvun partnerien vakuuttaminen vaatii liiketoiminnan jatkuvuuden suunnittelua, sillä rahoittaja haluaa kyllä rahansa takaisin. Partneri taas haluaa nähdä tavoitteen, johon sitoutua yhteistyössä kasvuyrityksen kanssa. Kasvavan yrityksen on pakko suhtautua liiketoiminnan ja liiketoimintaympäristön muutokseen asiaan kuuluvalla vakavuudella, eikä tämä muutos ole vain yksittäinen tapahtuma osana kasvuprosessia, vaan jatkuva prosessi, jossa muuttuvaan ympäristöön pitää reagoida nopeasti ja liiketoiminnan jatkuvuuden ja kasvun kannalta mahdollisimman optimaalisesti.

Liiketoiminnan jatkuvuus, niin kuin kaikki tiedämme, on pitkälti riskienhallintaa. Maailman digitalisoitumisen kautta riskit ovat tai ainakin tulevat olemaan yhä enemmän tietotoverkoissa riippumatta liiketoiminta-alueesta. Tämä johtuu siitä, että koko elinkeinoelämä (ja myös julkinen sektori) joutuu kustannussyistä etsimään uusia ja kustannustehokkaampia tapoja toteuttaa omia liiketoiminta-/operatiivisia prosesseja, ja usein tämä tehostus haetaan prosessien digitalisoimisen kautta. 

Uusi maailma – uudet kujeet?

”Mitä ihmettä tämä kaikki oikein tarkoittaa?”, kysyy kasvuyrityksen silminnähden huolestunut toimitusjohtaja.

Riskienhallinnan painopiste siirtyy kaikesta edellä mainitusta johtuen yhä enemmän ja enemmän digitaaliseen ympäristöön, tietoverkkoon ja digitaalisiin prosesseihin. Yrityksen tieto, tilaukset, toimitukset, rahavirrat, asiakassuhteet ja partneriverkostot ovat internetissä, täysin globaalissa ympäristössä. Koko liiketoimintaidea, ja tietysti myös kasvuidea, on yhä haavoittuvampi juurikin tietoverkkojen turvattomuudesta johtuen. Siksi kaikkien suomalaisten yritysten, suurten ja pienten, kasvavien ja paikallaan hengähtävienkin tulee suhtautua liiketoiminnan jatkuvuuden ja riskienhallintaan yhä enemmän ja enemmän digitalisaation lainalaisuudet huomioon ottaen.

Noh, onneksi tilanne ei ole ihan näin paha, sillä riski on kuitenkin aina riski, oli se sitten tuotantoyksikköön iskevä laiterikko tai tietoverkon kautta yrityksen ERP-järjestelmään tuleva haittaohjelma. Eikä kasvuyrityksen kannata huolestua tästä uudesta, digitalisaation aikakauden myötä syntyneestä riskien sukupolvesta. Tärkeätä on edelleenkin ymmärtää, mikä on yrityksen liiketoiminnan ja sen jatkuvuuden kannalta kriittistä toiminnallisuutta, jota kohtaan toteutuva riski voi vaikuttaa kasvuyrityksen toimintaan ja kasvun onnistumiseen. Riskien ymmärtäminen ja varsinkin niitä vastaan varautuminen on usein kovaa asiantuntijuutta vaativaa työtä, jonka voi aina joko ostaa asiantuntijayritykseltä tai vaikka partneroitumalla tehdä yhdessä toisen yrityksen kanssa.

Tarpeesta toimenpiteisiin

”No mitä minun pitää sitten oikein tehdä?”, kysyy saman kasvuyrityksen hiukan huojentunut toimitusjohtaja.

Omassa tehtävässäni Työ- ja Elinkeinoministeriön ja Tekesin Innovatiiviset Kaupungit – ohjelmassa joudun vastaamaan tähän kysymykseen, jos en nyt päivittäin, niin ainakin viikoittain. Voin kokemuksesta kertoa, että se ei ole mikään helppo kysymys vastata. Tässä on kuitenkin yksi malli, jota kasvuyrittäjä voi soveltaa.

Kuten edellä jo mainitsin, kaikki lähtee oman liiketoimintaympäristön ymmärtämisestä - kasvuyritykselle myös tulevan liiketoimintaympäristön ymmärtämisestä. Kun tämän ajatustyön tekee kunnolla, on riskienhallinta ja (kasvu)liiketoiminnan jatkuvuuden suunnittelu ylipäänsä mahdollista, niin ”perinteiset” kuin digitalisaation myötä syntyneet ”uudet”, usein myös ”kyber”-lisäkkeellä nimetyt riskit huomioon ottaen.

Tämän tekemällä kasvuyritys parantaa kasvun edellytyksiä niin, että kasvuun tehdyt investoinnit maksavat itsensä paremmalla todennäköisyydellä takaisin. Tai toisinpäin ja ehkä vähän raflaavastikin ajateltuna: ”Minusta ei kannata investoida kasvuyritykseen, joka ei mieti kunnolla (kasvu)liiketoimintansa jatkuvuutta, myös edellä mainittujen kyberriskien osalta!”

Tästä syystä haastan kaikki Suomen kasvuyritykset ottamaan liiketoiminnan jatkuvuuden suunnittelun, riskienhallinnan ja digitalisaation vakavasti! Hienoja esimerkkejä voi tulla kuuntelemaan Kasvu Open Fast Track Cyber – kiitoradan finaalitilaisuuteen Jyväskylään, Innova I:een, 5.6.2015 kello 13:00 – 16:00.

Ilmoittaudu maksuttomaan Fast Track Cyber finaaliin 


Kirjoittaja

Mika Kataikko

Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikön Smart City -ratkaisujen projektipäällikkö Mika Kataikko kantaa erityistä huolta suomalaisten yritysten liiketoiminnan kannattavuudesta ja kilpailukyvystä, erityisesti kyberturvallisuuden alueella.


Kommentointi