Blogi

Jyväskyläläinen BioGTS rakentaa Haminan Energia Oy:lle biokaasulaitoksen

20.11.2014

Jyväskylässä ja Laukaassa toimiva biokaasu- ja biodiesel-laitostoimittaja BioGTS Oy on valittu Haminan Energia Oy:n biokaasulaitoksen toimittajaksi. Laitoksen rakentaminen alkaa vuoden 2014 aikana, ja biokaasulaitoksen suunniteltu käyttöönotto on vuoden 2015 lopulla.

Laitos käsittelee alkuvaiheessa n. 12 000 t/vuosi maataloudesta ja yhdyskunnista peräisin olevia biomassoja. Käsittelykapasiteettia on mahdollista nostaa tasolle 19 500 t/vuosi nykyisellä rakenteella ja voimassa olevalla ympäristöluvalla. Biokaasulaitos perustuu uuteen ns. kuivamädätystekniikkaan, joka mahdollistaa laajan syötepohjan ja jossa ei ole tarvetta veden lisäykseen kuivillakaan syötteillä.

Laitoksen tuottama biokaasu jalostetaan biometaaniksi ja syötetään Haminan Energia Oy:n kaasun jakeluverkkoon, joka kulkee tontin läpi. Biometaani hyödynnetään liikennepolttoaineena sekä lämmön tuotannossa. Laitoksessa syntyvä jäännös hyödynnetään lannoitteena ja maanparannusaineena.

Rakennettavan biokaasulaitoksen verkkoonsyöttökapasiteetti on noin 10 GWh/vuosi, mikä kattaa noin 900 henkilöauton vuosittaisen polttoainekulutuksen.

Biokaasulaitos rakennetaan Virolahdelle Vahterikonkankaan teollisuusalueelle. Investoinnin arvo on vajaat 5 M€. Hankkeelle on saatu Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä investointiavustus, jonka osuus on 28 % investoinnin arvosta. Laitoksen rakentaminen alkaa vuoden 2014 aikana, ja biokaasulaitoksen suunniteltu käyttöönotto on vuoden 2015 lopulla.

”Haminan Energian biokaasulaitos perustuu kehittämäämme uuteen modulaariseen laitostekniikkaan. Laitos rakennetaan kokonaisuudessaan tuotantotiloissamme, ja kuljetetaan kokonaisena maantiekuljetuksena kohteeseen. Tämä on täysin uusi tapa rakentaa biokaasulaitoksia Suomessa”, kertoo BioGTS Oy:n toimitusjohtaja Mika Rautiainen.

BioGTS Oy on biokaasu- ja biodiesel-laitosten toimittamiseen keskittynyt, Jyväskylässä ja Laukaassa toimiva yritys. BioGTS Oy:n laitoskonsepti perustuu uudentyyppiseen, kotimaiseen ja kustannustehokkaaseen moduulirakenteeseen. Koska laitos voidaan toteuttaa tehdasvalmisteisia moduulirakenteita hyödyntäen, on sen asennus ja käyttöönotto nopeaa verrattuna perinteisiin biokaasulaitosratkaisuihin. Kaikki keskeiset valmistuksessa käytetyt alihankkijat ovat kotimaisia. Yritys työllistää tällä hetkellä suoraan ja alihankkijoiden kautta n. 30 henkilöä.

Investoimalla biokaasulaitokseen Haminan Energia parantaa huolto- ja toimitusvarmuutta lisäämällä paikallista biokaasun tuotantoa. Investointi tukee myös panostusta uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan ja energian käytön tehostamiseen.

”Biokaasun tuottaminen paikallisesti on kiertotaloutta parhaimmillaan. Hankkeen ympäristönäkökohdat ovat myös merkittävät. Paikallisen tuotannon lisääminen yhdessä alueen maatalouden ja teollisuuden kanssa parantaa alueen energiatehokkuutta”, sanoo Haminan Energian energialiiketoiminnan johtaja Janne Ristola.

Lisätiedot:
Mika Rautiainen, toimitusjohtaja, BioGTS Oy, Puh. 0400 632 212, Sähköposti mika.rautiainen@biogts.com
Annimari Lehtomäki, kehitysjohtaja, BioGTS Oy, Puh. 040 761 9166, Sähköposti annimari.lehtomaki@biogts.com
Yrityksen www-sivut: http://www.biogts.com/


Aiheet

Kasvu Open 2013

Avainsanat

kasvuyritys


Kommentointi