Blogi

Finalistit 2016: Biokymppi pystyy tekemään luomukelpoisia lannoitteita ainoana Pohjois-Euroopassa

7.10.2016

Mika Juvonen hahmotteli taululle ensi vuoden rahaliikennettä.

BioKymppi Oy
Kotipaikka: Kitee
Perustettu: 2006
Työllistää: 9
Liikevaihto viime tilikaudella: 1 500 000

Toimitusjohtaja Mika Juvonen kertoo:

Liikeidea lyhyesti?

– BioKymppi kierrättää Itä-Suomen alueelta kerättyjä biojätteitä ja -lietteitä energiaksi ja kierrätyslannoitteiksi myös luomutuotantoon ainoana laitoksena Suomessa. Prosessissa syntyvällä biokaasulla sekä Kiteen suljetun kaatopaikan kaasulla tuotetaan lämpöä Kiteen kaukolämpöverkkoon. Kaasukäyttöisillä moottoreilla tuotetaan sähköä omaan käyttöön, Kiteen Lämpö Oy:lle sekä myydään Oulun Sähkömyynnille.

Moottoreiden tuottama hukkalämpö hyödynnetään prosessin lämmitykseen ja kierrätyslannoitteiden hygienisointiin sekä Kiteen kaukolämpöverkkoon.

Mikä erottaa yrityksenne/tuotteenne/palvelunne kilpailijoista?

– BioKympillä Kiteellä on Pohjois-Euroopan ainoa 2-linjainen biokaasulaitos, joka pystyy tuottamaan biojätteistä myös luomukelpoisia kiinteitä ja nestemäisiä lannoitteita. 2-linjaisuus mahdollistaa pelkkää luomua laajemman jätejakauman vastaanottamisen.

Millaisia kasvutavoitteita yrityksellänne on? Nimeä ainakin tärkein.

– BioKympillä on tavoitteena lähteä tuottamaan konsentroituja lannoitevalmisteita kasvihuoneviljelyyn vuoden 2016 syksyllä yhteistyössä Euroopan parhaiden laitetoimittajien kanssa. Toinen vähintään yhtä tärkeä lopputuote on biokaasu, josta on tavoitteena vuoden 2017 aikana lähteä tuottamaan aluksi paineistettua biometaania liikennepolttoaineeksi ja lämmityskäyttöön korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Seuraavan vaiheen tavoitteena on tuottaa BioKympin biokaasusta ja lähialueen suurimpien kaatopaikkojen kaasusta nesteytettyä biokaasua globaaleille markkinoille.

Paras hetki yrittäjän urallasi?

– Kuulla sanonta, "ettei 2-linjaista laitosta kannata tehdä" ja kuitenkin me siinä onnistuimme.

Haastavin hetki yrittäjän urallasi?

– Rahoituksen saanti yli seitsemän miljoonan euron biokaasulaitosinvestoinnille ilman omia säästöjä.

Mitä olet oppinut tähän saakka Kasvu Open -sparrauksista?

– Kannattavuuslaskelmien kriittinen tarkastelu. Asiakaspohjan laajentaminen uusille toimialoille. Tutustuminen uusiin kasvuyrityksiin ja -aloihin.

Sparraajien pitäisi kuitenkin haastaa vieläkin vahvemmin ainakin meidät jo toimivat yrittäjät.Kommentointi