Blogi

Finalistiesittelyt 2016: Vapo Fibers: “Kilpailijoiden protektionismia ei tule aliarvioida”

9.9.2016

Vapo Fibers
Kotipaikka: Jyväskylä
Perustettu: 2016
Työllistää: 3
Liikevaihto viime tilikaudella: 0

Myyntijohtaja Jorma Kautto (kuvassa) kertoo:

Liikeidea lyhyesti?

– Vapo Fibers jalostaa turpeesta ja suobiomassoista jakeita kuitutuoteollisuuden käyttöön. Olemme siis raaka-ainetoimittaja.

Mikä erottaa yrityksenne/tuotteenne/palvelunne kilpailijoista?

– Kilpaileviin kuituihin ja raaka-aineisiin nähden turvekuitu sisältää lukuisia erityisominaisuuksia. Se on kosteana vettä sitova ja kuivana vettä hylkivä sekä öljyä imevä, sisältää antibakteerisia ominaisuuksia, vastustaa homeiden kasvua, on kevyttä ja hyvä lämmöneriste. Vastoin muita luonnonkuituja, turvekuitu ei tarvitse kasvaakseen peltopinta-alaa, kastelua, lannoitteita tai kasvinsuojeluaineita. Sammalbiomassat uusiutuvat 20-30 vuodessa.

Millaisia kasvutavoitteita yrityksellänne on? Nimeä ainakin tärkein.

– Parin vuoden sisällä olemme break-evenissä (kriittinen piste, yrityksen kulut tulevat katetuiksi) ja sen jälkeen liiketoimintamme kasvaa tasaisesti.

Paras hetki yrittäjän urallasi?

– Aina kaupan tullen on voittajaolo, silloin tuntee että on tehnyt asioita oikein. Ja tietenkin pääsy finaaliin Kasvu Open tapahtumassa – se on merkki siitä, että arvovaltaiset sparraajat näkevät toiminnassamme mahdollisuuksia merkittävään kasvuun.

Haastavin hetki yrittäjän urallasi?

– Haasteita on joka päivä, mutta haastavinta on kaupanteko sekä uskon luominen rahoittajiin päin.

Mitä olet oppinut tähän saakka Kasvu Open -sparrauksista?

– Kaikilla kasvuyrityksillä on samat haasteet alasta riippumatta. Tärkeää on ymmärtää markkinoita, asiakkaita sekä kilpailutilannetta. Jotta kasvua voisi saada aikaan, on markkinoiden oltava riittävät suuret ja kasvavat. Kilpailijoiden protektionismia ei pidä aliarvioida. Panokset on laitettava harkiten ja tarvittaessa on pystyttävä korjaamaan suuntaa. Sinnikkyys palkitaan, mutta päätään ei kannata lyödä petäjään kovin kauaa.Kommentointi