Blogi

Finalistiesittelyt 2016: Conexbirdin IoT-ratkaisu vähentää rahtihävikkiä

6.10.2016

Ville Vainio ja ensi vuoden suunnitelma.

Conexbird
Kotipaikkakunta: Jyväskylä
Perustettu: 2013
Työllistää: noin 10
Liikevaihto viime tilikaudella: 0

Liiketoiminta-analyytikko Ville Vainio kertoo:

Liikeidea lyhyesti?

– Conexbird on tarjoamassa ensimmäisenä maailmassa nykyaikaista palvelua rahtihävikin vähentämiseen. Hävikkiä syntyy valtavasti, sillä kaikesta maailmassa tuotetusta tavarasta noin 90 prosenttia kulkee jonkin matkaa merikontissa. Hävikkiä syntyy, kun rahti pakataan vääränlaiseen merikonttiin, rahtia käsitellään väärin tai se sidotaan liian heikosti. Rahtihävikin vähentämisen lisäksi palvelu tarjoaa valtavasti täysin uutta tietoa kuljetusketjusta. Tämän avulla asiakas saa uuden, tehokkaan tavan ymmärtää omaa toimintaa paremmin ja voi tehdä viisaampia päätöksiä. Conexbird antaa jokaiselle vientiyritykselle mahdollisuuden luopua peräpeiliin katsomisesta liiketoiminnan ohjaamisessa. Luvassa on tarkempaa tietoa, nopeammin ja luotettavasti.

Mikä erottaa yrityksenne/tuotteenne/palvelunne kilpailijoista?

– Kyky vastata kokonaisvaltaisesti haasteisiin. Koko rahtiteollisuus satamatoimintoja myöten on valtavassa murroksessa, sillä IoT ja erilaiset automatisoidut järjestelmät valtaavat alaa. Erotumme kilpailijoista tarjoamalla koko kuljetusketjua koskevan ratkaisun, emme vain osaratkaisua, joka ei pyri laajempaan yhteistyöhön. Palvelumme hyödyttää rahdinomistajia, vakuutusyhtiöitä, varastoyhtiöitä sekä kuljetusyhtiöitä. Kaikkien etu on se, että kuljetusketju muuttuu läpinäkyvämmäksi. Me olemme mukana tuossa muutoksessa.

Millaisia kasvutavoitteita yrityksellänne on? Nimeä ainakin tärkein.

– Ehdottomasti tärkein kasvutavoitteemme on päästä vakiinnuttamaan edelläkävijäasema ensin Suomessa ja luoda täällä vakaa pohja, josta ponnistaa maailmalle. Yhtenä tärkeänä osana kasvusuunnitelmaamme on myös kestävien arvojen vieminen eteenpäin. Tulevaisuudessa läpinäkyvä kuljetusketju on itsestäänselvyys niin tuottajalle kuin kuluttajalle. Tänä päivänä se ei vielä sitä ole.

Mitä olet oppinut tähän saakka Kasvu Open -sparrauksista?

– Vaikea erotella, mitä on tarttunut mukaan sparrauksista ja mikä muusta työstä. Olen saanut oppia valtavasti siitä, miten yksilö ja ryhmä toimii yrityksen edun mukaisesti.

Halu oppia on kaiken lähtökohta. Se on piste, josta eteenpäin on mahdollista lähteä mihin suuntaan tahansa. Yksilö, jolla on halu oppia ja jolle annetaan sopivassa suhteessa itsenäisyyttä ja yhteisön tukea, kykenee uskomattomiin asioihin. Syntyy ilmapiiri, jonka perimmäisinä arvoina ovat vapaus, vastuu, avoimuus ja luottamus. Näiden asioiden avulla ryhmä, tiimi, yritys tai vaikka työpari luo omat kehykset eli raamit, joiden mukaan tehdään töitä ilman jatkuvaa tarvetta kysyä ja viestiä jokaisesta asiasta. Tällaisessa tilassa yksilöt uskaltavat kyseenalaistaa omia ja muiden ajatuksia ja toimintatapoja. Näin toimivalle ryhmälle tavoitteet merkitsevät rynnistystä samaan suuntaan yhdessä. Syntyy sitoutumista, jota ei voi luoda alemman tason tarpeilla, ei rahalla eikä autoedulla. Tekemiselle syntyy merkitys ja siitä tulee jotain muuta kuin vain "työtä".Kommentointi