Blogi

Finalistiesittely Oy Raisoft Ltd: hyvinvointia tukevilla järjestelmillä maailmalle

29.6.2015

Raisoftin tiimiä tyky-päivillä.

Keski-Pohjanmaan Kasvupolun voittaja Oy Raisoft Ltd on vuonna 2000 perustettu sosiaali- ja terveydenhuollon alalla toimiva asiantuntijayritys. Yrityksen RAIsoft-ohjelmisto pohjautuu maailmanlaajuiseen RAI-järjestelmään, jonka avulla pystytään mittaamaan vanhusten ja mielenterveysasiakkaiden toimintakykyä, terveydentilaa sekä hoidon laatua ja vaikuttavuutta.

Hoidon päätöksenteon tueksi kehitetyllä RAI-tietojärjestelmällä mitataan kokonaisvaltaisesti vanhus- ja mielenterveyspalveluiden asiakkaiden toimintakykyä, terveydentilaa, voimavaroja ja riskitekijöitä sekä hoidon laatua ja vaikuttavuutta. Irrallisten ja ainoastaan tiettyjä osa-alueita kartoittavien mittareiden tilalle suunnitellun järjestelmän kehittämisestä vastaa voittoa tavoittelematon interRAI tutkijajärjestö, jolla on jäseniä noin kolmessakymmenessä maassa. Tutkijajärjestön kehittämät RAI-järjestelmän mittarit ovat samat ympäri maailman sekä kliinisesti testattuja.

”RAI-järjestelmään pohjautuva konseptimme sisältää pilvipalvelussa toimivan ohjelmiston sekä sen käyttöönoton ja tuen. Koulutamme ohjelmiston lisäksi asiakkaitamme RAI-järjestelmän sisältöosaajiksi. Olemme alamme markkinajohtaja Suomessa ja Sveitsissä. Etumme kansainvälisillä markkinoilla on se, että meillä on tiimissämme vankkaa osaamista sekä hoitotyöstä että teknisistä ratkaisuista”, kertoo Raisoftin tietojohtaja Johan Boholm.

Raisoftin ohjelmisto pohjautuu maailmanlaajuiseen RAI-järjestelmään, jonka avulla pystytään mittaamaan vanhusten ja mielenterveysasiakkaiden toimintakykyä ja terveydentilaa.

Suomessa yrityksen ohjelmistoja käyttää jo yli 170 organisaatiota, sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

”Ideaalitilanteessa asiakkaan kokonaisvaltaisen palvelutarpeen arvioi moniammatillinen hoitotyön tiimi. Arviointi sisältää taustatieto-osion, jossa yhdessä omaisten kanssa kartoitetaan asiakkaan tapoja ja tottumuksia. Ratkaisuillamme haluamme auttaa vanhus- ja mielenterveysasiakkaita, jotta heidän tarpeitaan arvioidaan tasavertaisesti ja jotta he voivat toimia itsenäisesti mahdollisimman kauan”, Boholm kuvaa.

Kasvu Openista yritys kuuli paikallisen kehitysyhtiön KOSEKin yrityskehittäjältä. Kilpailusta Boholm kertoo hakevansa sparrausta kansainvälisen strategian laatimiseen.

”Haemme kasvua kansainvälisten projektien kautta, joista Espanjan Baskimaassa on parhaillaan yksi käynnissä. Sveitsissä meillä on liiketoimintakumppani, samoin Singaporessa. Mylläreiden viesti oli vahvasti se, että uskaltakaa painaa kaasua. Ennen kasvoimme hyvin vähäriskisellä taktiikalla, ja nyt Kasvu Openin myötä olemme saaneet systematisoitua kansainvälistymisen strategiaamme.”

Boholm kiittelee mylläreitä saamistaan uusista ajatuksista.

”Saimme usealta mylläriltä meille tuoreita vinkkejä ja näkökulmia. Syksyltä odotamme entistä tiukempaa sparrausta ja kovia näkemyksiä siitä, mitä meidän kannattaisi ja mitä ei kannattaisi tehdä. Olisi hienoa jos joukossa olisi mylläri, jolle sote-ala on tuttu. Monet liiketoimintaan liittyvät periaatteet ovat meidän alallamme hyvin erilaisia kuin muilla toimialoilla”, summaa Boholm kokemuksia.

Tulevia Kasvu Open -kilpailijoita Boholm neuvoo valmistautumaan harjoittelemalla pitchausta.

”Varsinkin jos käyttää esityksessään apuvälineitä olisi syytä kiinnittää huomiota siihen, että kontakti yleisöön säilyy. Kiitoratapäivien neuvotteluissa erityisen tärkeää on kuunnella myllärin oppeja ja vinkkejä sen sijaan, että kertoo pikkutarkasti omia suunnitelmiaan.”

Raisoft kotisivut

Raisoft yrityskorttiKommentointi