Blogi

Finalistiesittely Fourdeg: fiksua lämpöä

8.9.2015

Fourdegin kolmella perustajajäsenellä on takanaan jo yhteensä noin 60 vuotta kokemusta kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisestä useissa kansainvälisissä yhtiöissä, kuten NSN:n, ABB:n, Vacon, Schneider Electricin sekä Micronaksen palveluksesta. Yrittäjien yhteinen taival alkoi kuitenkin Nokiasta.

”Nokian loppuvaiheiden tuskan kokeneina, ja toisaalta sieltä saaduilta liiketoiminnan kehittämisen opeilla päätimme ryhtyä kehittämään erään perustajajäsenemme keksimiä idea-aihioita. Hänen ideansa perustui teknologiaan, jolla saadaan aiempaa laadukkaampi sisälämpötila vähemmällä kaukolämpöenergian käytöllä”, kertoo Markku Makkonen, joka on yksi yrityksen perustajajäsenistä.

Tuleva Fourdegin ydintiimi keskusteli liiketoiminnan tavoitteet selväksi, joiden pohjalta tiimi päätti ryhtyä kehittämään liiketoimintaa. Tausta-ajatuksena oli paitsi kannattava liiketoiminta, myös ympäristön tilaa parantavat vaikutusmahdollisuudet.

”Potentiaalisten asiakkaiden tapaaminen, ja sieltä esiin noussut tarve tällaiselle ratkaisulle rohkaisi meitä perustamaan yrityksen”, Makkonen kertoo.

Fourdegin ratkaisun avulla jokaista kaukolämmitettävää huonetta lämmitetään oikeaan aikaan ja oikealla energiamäärällä. Lopputuloksena syntyy aiempaa laadukkaampi sisälämpötila 10-35 % vähemmällä energian käytöllä.

Fourdegin ratkaisun avulla jokaista kaukolämmitettävää huonetta lämmitetään oikeaan aikaan ja oikealla energiamäärällä. Lopputuloksena syntyy aiempaa laadukkaampi sisälämpötila 10-35 % vähemmällä energian käytöllä.

”Tämän lisäksi pystymme tasaamaan kaukolämpöverkon kuormitusta, jolloin myös kaukolämmön tuotantokustannukset laskevat merkittävästi. Kaupungeissa säästöistämme aiheutuvan ympäristövaikutuksen myötä C02-päästöt vähenevät. Päästöjen väheneminen vastaa merkitykseltään jokseenkin sitä, kuin noin puolet kaupungin liikenteestä pysäytettäisiin”, Makkonen tiivistää.

Fourdegin toimitukset aloitetaan vuoden 2015 aikana.Yrityksen markkina-alueena on aluksi Suomi ja Ruotsi, mutta jatkossa yrityksessä tavoitellaan koko lämmittävää maailmaa Euroopassa ja Aasiassa. Ratkaisujen toimitukset aloitetaan vuoden 2015 aikana.

Kasvu Openiin yrittäjät lähtivät verkottumaan energia-alalla toimivien ihmisten, yritysten sekä muiden energia-alan tahojen kanssa.

”Konkreettista apua verkostosta olisi esimerkiksi energia-alan laitetoimittajien rahoittajien sekä myynti- ja markkinointiosaajien löytymisestä. Toinen tavoitteemme kilpailussa oli saada hyviä ajatuksia kasvumme nopeuttamiseen, esimerkiksi B2B-myyntikanavan luomiseen ja toimittajakumppanuuksien luomiseen ”, Makkonen summaa.

Kasvu Open –hengen mukaisesti yrityksen tavoitteet on asetettu korkealle. Ensimmäisen vuoden aikana tavoitellaan 0,5 – 1 miljoonan euron myyntiä, ja viiden vuoden kuluessa myynnin tulisi olla 50 miljoonan euron tasolla.

”Kasvu Open tilaisuudessa vallitsi positiivisuuden, avoimuuden ja keskinäisien kunnioituksen ilmapiiri. Heti ensimmäisestä mylläritapaamisesta poiki jatkotapaamisia hyvien kontaktien kanssa. Minusta tällaiset tekijät ovat olennaisia liiketoiminnan kehittymiselle”, Makkonen kehuu.


Kirjoittaja

Enni Aittila

Enni Aittila toimi Kasvu Open -tiimissä sisällöntuottajana. Hän on valmistunut Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta, pääaineena laskentatoimi.


Kommentointi