Blogi

Finalistiesittely EcoEco Oy: uusi standardi energiatehokkuudelle

12.10.2015

”Haluamme kehittämämme metodin uudeksi energiatehokkuuden standardiksi. Tällä hetkellä meidän kehittämällämme metodilla ylitetään nykyisen standardin maksimi”, vakuuttaa EcoEcon toimitusjohtaja Toni Mattila.

Vuonna 2010 perustetun EcoEcon tarkoituksena oli alun perin ryhtyä paikkaamaan puutetta Suomen aurinkoenergiamarkkinoilla. Yrityksen periaatteena on asiakkaiden kokonaisvaltainen palvelu, joka sisältää uusiutuviin energiamuotoihin perustuvan sähkön- ja lämmöntuotannon kaikki osa-alueet suunnittelusta asennukseen ja käytön opastukseen.

Vuodesta 2011 yritys on keskittynyt energian keräämiseen ja siirtoon liittyvän menetelmän kehittämiseen.

EcoEco pyrkii edistämään uusiutuvan energian käyttöönottoa ja houkuttelevuutta.”Metodillamme voidaan lisätä erilaisten energiantuotantomuotojen, kuten aurinkosähköjärjestelmien sähkön talteenottoa jopa 30 prosenttia. Samaa metodia voidaan soveltaa esimerkiksi matkapuhelimien ja sähköautojen akkuihin”, kertoo toimitusjohtaja Toni Mattila.

Metodin käyttöön liittyy energiatehokkuuden lisäksi muita hyötyjä kuten akkujen lämpenemisen väheneminen ja yksittäisten akkujen monitoroinnin mahdollisuus, jolloin myös niiden huoltotarvetta pystytään ennakoimaan.

EcoEco pyrkii edistämään uusiutuvan energian käyttöönottoa ja houkuttelevuutta.

”Haluamme kehittämämme metodin uudeksi energiatehokkuuden standardiksi. Tällä hetkellä meidän kehittämällämme metodilla ylitetään nykyisen standardin maksimi.”

Kaikki neljä perustajaa ovat aktiivisesti mukana yrityksen kehittämisessä ja metodin kaupallistamisessa. EcoEco työllistää tällä hetkellä kaksi päätoimista työntekijää, joiden apuna käytetään tarpeen mukaan aliurakoitsijoita.

Aleksandrs Berzins”Perustajillamme on osaamista niin ympäristöalalta kuin aurinkoenergiastakin. Joukossamme on lisäksi kansainvälistä osaamista niin Latviasta kuin Saksastakin. Tänä vuonna saimme yritykseemme mukaan myös kolme sijoittajaa rakennus-, sähkö- ja ympäristöaloilta.”

Tällä hetkellä yritys hakee parasta ratkaisua prototyypin valmistuksen rahoittamiseksi. Tavoitteena on saada uusi metodi käyttöön mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman monessa käyttökohteessa.

”Rahoituksen avulla on tarkoitus palkata kahdesta kolmeen päätoimista työntekijää lisää. Lisäksi pyrimme kokoamaan asiantuntijaryhmän, joka toimisi johdon päätöksenteon tukena.”

Kuvassa: Yksi yrityksen perustajajäsenistä, Aleksandrs Berzins

Uusiutuvien energiamuotojen palvelukonseptin asiakkaina ovat sekä yksityishenkilöt että yritykset. Kehitteillä olevan metodin osalta yhteistyökumppaneita ja asiakkaita tulevat olemaan keskisuuret ja suuret yritykset aluksi Euroopassa, mutta myöhemmin kaikkialla maailmassa.

”Kasvu Openista haemme neuvoja paitsi rahoituksen keräämiseen myös markkinointiin. Lisäksi lainopilliset neuvot ovat tarpeen kaikessa liiketoiminnassa.”

Kahden ensimmäisen Kiitoratapäivän perusteella odotukset Kasvu Openia kohtaan on lunastettu.

”Odotamme sparraukselta ajatusmaailmaamme laajentavia keskusteluja asiantuntijoiden kanssa. Olemme saaneet sparrauksen myötä hyödyllisiä kontakteja, joista osa on jo tässä vaiheessa johtanut yhteistyöhön joidenkin mylläreiden kanssa. Suurena hyötynä on ollut myös valmistautuminen Kiitoratapäiviin, sillä se on pakottanut meitä miettimään entistä enemmän vaihtoehtoja ja oikeita ratkaisuja liiketoiminnallemme.”

EcoEco kotisivutKommentointi