Blogi

Finalistiesittely Celkee Oy: Parempia päätöksiä nopeammin

22.10.2014

Aamiaiskuva

Celkee Oy:n tarjoama Celkee Insight on ratkaisu menestyville johtajille, jotka eivät tyydy tavanomaiseen ja ansaitsevat huomisen ratkaisuja jo tänään. Celkee Insight tarjoaa ennennäkemättömän reaaliaikaisen ja visuaalisen kuvan johdettavan kohteen tilaan, esimerkiksi muutos, strategia tai henkilöstö. Sosiaalisin yhteistyökeinoin reaaliaikainen ja avoin prosessi tuo aiemmin huomiotta jääneen merkityksellisen tiedon esille oikeaan aikaan. Celkee Insight tuo esille asioita jopa kuusi kuukautta aiemmin kuin nykyiset ratkaisut. Celkee Insight prosessi on myös kustannustehokas: se voi säästää jopa 50% verrattuna nykyisiin ratkaisuihin.

Ratkaisun lähtökohtaisena filosofiana on visio johtamis- ja yrityskulttuurin muuttamisesta pelkästä menneeseen perustavasta numerokeskeisestä  johtamisesta ennakoivaan ja järjestelmälliseen tunnepohjaisen tiedon hyödyntämiseen johtamisen tukena.

”Pelkkään jo tapahtuneeseen numeeriseen faktaan perustuva päätöksenteko on nykyjohtamisen ongelmana. Sitä voisi verrata kävelyyn selkä edellä: näet kyllä mistä olet tullut, mutta et voi tietää varmasti mitä on edessä. Kehittämämme tiedon nelikentän mukaan faktapohjainen tieto kattaa vasta 25% saatavilla olevasta tiedosta ja 75% jää käyttämättä. Tämä 75% on tunnepohjaista kokemusperäistä tietoa, joka on kumuloitunut henkilöiden korvien väliin. Jos tätä ei järjestelmällisesti hyödynnetä, ei voida puhua oikeasta tiedolla johtamisesta. Toisaalta avoin ja läpinäkyvä toiminta vaatii tietynlaisen yrityskulttuurin, missä ei ole enää mahdollista piiloutua henkilöiden tai raporttien taakse. Ihminen on tuotava lähemmäksi johtamisen keskiöön osallistavan johtamisen kautta”, kertoo Celkee Oy:n Tero Kyckling.

Tavoitteena yrityksellä on Kasvu Openin avulla ennen kaikkea verkottua sijoittajien kanssa.

”Sijoittajakontaktien lisäksi haluamme verkottua muiden kasvuyritysten kanssa ja saada yrityksellemme lisää näkyvyyttä ja julkisuutta. Kiitoratapäivänä saimme vahvistusta omalle kasvusuunnitelmalle ja omille näkemyksillemme, sekä muutaman hyvän idean palvelumme myyntiin ja markkinointiin. Paras anti Kasvu Openissa on ollut saada vahvistusta omaan uskoon siitä, että teemme asioita oikein ja etenemme oikeaan suuntaan. Finaalilta odotamme hyviä kontakteja ja hyvää kokonaiskokemusta – olemme tietenkin lähteneet kisaan voittamaan”, kertoo Tero Kyckling.

http://www.celkee.fi/

Lisätietoa yrityksestä Celkee Oy:n yrityskortista.Kommentointi