Blogi

Finalistiesittely BioGTS: uusi lupaus energia-alalle

9.10.2015

”Tällä hetkellä meillä on agenttisopimuksia 44 eri maassa, ja pyrimme kehittämään kansainvälistä verkostoa edelleen. Haasteellista on rekrytointi pätevien työntekijöiden löytämiseksi sekä luotettavien strategisten kumppaneiden löytäminen alihankkija- ja myyntiverkostoon”, kertoo markkinointipäällikkö Jari Toiminen. Kuvassa BioGTS:n Haminan biokaasulaitos.

BioGTS:n skaalattava ja tehdasvalmisteinen biokaasu-ja biodiesellaitosratkaisu mahdollistaa eloperäisen jätteen käsittelyyn ja hyödyntämiseen uusiutuvana energiana. Kansainvälistä tunnustustakin niittänyt yritys on tehnyt taustalla pitkään kehitystyötä.

”Tarjoamme biojalostamoratkaisut asiakkaalle avaimet käteen -periaatteella, jolloin suurin osa komponenttien valmistuksesta ja asennuksesta on ulkoistettu strategisille kumppaneille. Tämä mahdollistaa meille liiketoimintamallin joustavuuden ja skaalautuvuuden. Kaikki keskeisimmät alihankkijamme ovat kotimaisia, ja omat tuotantolaitoksemme sijaitsevat Jyväskylässä”, kertoo markkinointipäällikkö Jari Toiminen.

BioGTS:n skaalattava biokaasu- ja biodiesellaitosratkaisu mahdollistaa eloperäisen jätteen käsittelyn ja hyödyntämisen uusiutuvana energiana.

Yrityksen taustalla on kaksi pitkän linjan yrittäjää. Yli 20 vuotta rakennusalalla yrittäjänä toiminut Mika Rautiainen sekä bioenergia- ja maatalousalalla toimiva liikemies Li Ming tapasivat vuonna 2009 Kiinassa, kun Rautiainen oli mukana toteuttamassa Pohjois-Kiinaan rakennettua biokaasulaitoshanketta.

Rautiainen ja Ming alkoivat yhdessä lämmitellä ajatusta omasta yrityksestä, joka kehittäisi, valmistaisi ja markkinoisi Kiinaan soveltuvia jätteenkäsittelyratkaisuja. Pian toiminnan painopiste tarkentui orgaanisen jätteen käsittelyyn sekä erityisesti Kiinan monimutkaisten jätevirtojen käsittelyyn soveltuvien biokaasu- ja biodieselteknologioihin.

”Tuotekehitystyö alkoi Rautiaisen autotallissa, yrittäjän omalla rahoituksella. Yritys perustettiin virallisesti joulukuussa 2011. Ensimmäisten parin vuoden ajan perustajat työskentelivät kokopäiväisesti muissa ammateissa ja tekivät BioGTS:ään liittyviä tehtäviä osa-aikaisesti”, Toiminen kertoo.

Kansainvälistä verkostoa rakentamassa

”Vuoden 2013 alussa käynnistettiin ensimmäinen suuremmassa mittakaavassa toteutettu kaupallinen hanke, mikä mahdollisti ydintiimin kokoamisen aloittamisen saman vuoden keväällä”, kertoo Toiminen.

Biokaasuteknologian asiantuntija Annimari Lehtomäki oli yrityksen ensimmäinen rekrytointi. Myöhemmin Lehtomäestä tuli myös yrityksen osakas. Tällä hetkellä yritys työllistää yhteensä 20 henkeä, joilla on yhteensä vuosikymmenien kokemus tutkimus- ja kehittämistyöstä, yrittäjyydestä, kansainvälisestä liiketoiminnasta sekä projektinhallintataustaa vaativista rakennushankkeista jätehuoltolaitoksilla.  Alihankkijoiden kautta yrityksessä on kokoaikaisesti 40 – 50 työntekijää.

Yrityksen kunnianhimoisen kasvustrategian avulla suunnataan kansainvälisten myynti- ja markkinointiverkostojen rakentamiseen.

”Tällä hetkellä meillä on agenttisopimuksia 44 eri maassa, ja pyrimme kehittämään kansainvälistä verkostoa edelleen. Haasteellista on rekrytointi pätevien työntekijöiden löytämiseksi sekä luotettavien strategisten kumppaneiden löytäminen alihankkija- ja myyntiverkostoon.”

Kasvu Openissa jo toista kertaa

”Olimme mukana vuoden Kasvu Openissa jo vuonna 2013, jolloin saimme asiantuntijoilta kullanarvoisia vinkkejä ja näkemyksiä alkavaan liiketoimintaamme”, Toiminen muistelee.

Tuolloin kilpailusta jäi kokemusten lisäksi käteen kunniamaininta start up –sarjasta.

”Tuolloin vahvuutenamme olivat kansainvälisyys ja verkostot. Tänä vuonna Kasvu Openin Biotalouden Kasvupolku tarjosi meille mahdollisuuden verkottua muiden alan toimijoiden kanssa. Ei ollut siis epäilystä, ettemmekö olisi hakeneet mukaan.”

Vuodesta 2013 yrityksen kohtaamat haasteet ovat myös muuttuneet.

”Uudet haasteet liittyvät paitsi kansainvälisen verkoston rakentamiseen, myös projektinaikaiseen rahoitukseen, sillä tämän tyyppinen tuotanto sitoo runsaasti pääomaa. Tänä vuonna haemme kilpailusta tuoreita kontakteja ja uusia tuulia liiketoimintaan. Uudet ideat ovat aina tervetulleita.”

Yritys hyöyntää Kasvu Openin kautta syntyneitä verkostoja aktiivisesti.

”Biotalouden Kasvupolun Kiitoratapäivä oli kokemuksena mahtava. Saimme mylläreiltä kullanarvoisia vankkaan kokemukseen perustuvia neuvoja, näkemyksiä ja rakentavaa kritiikkiä yrityksemme liikeidean, toimintamallin ja kasvun eväiden arvioimiseen ja kehittämiseen. Pyrimme soveltamaan saatuja neuvoja päivittäisessä tekemisessä sekä hyödyntämään Kasvu Openin kautta syntyneitä verkostoja.”

BioGTS kansainväliset verkkosivut
BioGTS kotimaiset verkkosivut
BioGTS LinkedIn
BioGTS YoutubeKommentointi